majuselseje_fejlec_900x120_02.jpg
Hírek - események | Bemutatjuk | Civil élet | Emlékezzünk | Pódium | Galéria
Főoldal
Bemutatkozunk
Dokumentumok
Fáklya
Kapcsolat
Galéria tartalom
 
PDF Nyomtatás E-mail
2016. évi közhasznúsági összefoglaló
Írta: Szebeni András ügyvezető főtitkár   
2017. April 29. Saturday 10:14

A MÁJUS ELSEJE TÁRSASÁG 2016. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI ÖSSZEFOGLALÓJA

Társaságunk 2016-ban már az utóbbi évek gyakorlatával összefüggően közhasznú minősítés nélkül, de a közérdek figyelembevételével folytatta tevékenységét. Az új Polgári Törvénykönyv előírásai szerint átszervezett vezetőséggel és több alapító tagunk elvesztésével azonban tevékenységi lehetőségeink tovább romlottak. Új székhelyünk problémái miatt társszervezeteink száma is csökkent, így korábban vállalt feladataink egy részét már nem tudtuk elvégezni. Anyagi lehetőségei tovább szűkültek, betegségek és egyéb nehézségek miatt a korábban tevékeny bátonyterenyei szervezetünk aktivitása is jelentősen csökkent.

Ettől függetlenül továbbra is a munka világában tevőlegesen részt vevő dolgozó emberek érdekeinek megjelenítését szolgáltuk és kívánjuk szolgálni ezután is – civil szervezetként, közérdekű módon, pártoktól függetlenül, sokoldalú kapcsolatteremtéssel. Ezért kidolgoztunk egy munkateljesítményhez igazodó garantált alapjövedelmi elosztási rendszert, melyet civil összejöveteleken, honlapunkon és Fáklya újságunkban folyamatosan nyilvánosságra hoztunk.

Emellett alapvető feladatunknak 2016-ban is a munkásmozgalmi hagyományok ápolását tekintettük, bár az Adalékok a Történelmi Igazsághoz címmel készült-készülő kiadvány-sorozatunk új kötetét még nem sikerült megjelentetni. A Vasas Szakszervezeti Szövetség termeiben viszont a Marx Károly Társasággal közösen havi rendszerességgel folytattuk Fáklya Klubunk keretei között ismeretterjesztő fórumaink megtartását.

Tevékenységünkhöz – sajnálatos módon – az utóbbi években, így 2016-ban sem kaptunk központi jellegű támogatásokat. A jövedelemadó 1 %-ának felajánlásából származó bevételünk is tovább csökkent, 2016-ban mindössze 6049-ot tett ki. Ez már újságunk költségeinek csak töredékét jelentette.

Bár működési körünk országos, tagságunk szétszórtsága miatt már csak központi rendezvények szervezésére vagyunk képesek.

2016 során az egyes tevékenységi körökhöz kapcsolódóan a korábbiakhoz hasonlóan a következőket végeztük:

 - A családsegítésben, időskorúak gondozásában, ahol korábban bátonyterenyei tagjaink voltak aktívak, már csak egyetlen ruhagyűjtési akció bonyolódott le és egy-két közös összejövetel történt.

-A tudományos tevékenység, kutatás területén sajnos több haláleset következtében megszűntek a Haladó Erők Fóruma által szervezett fórumok. A Fáklya Klubok azonban társadalompolitikai és gazdasági kérdésekkel foglalkoztak. Tudományos tevékenységünk részét képezi a történelmi kutatások folytatása is, néhány tagunk megjelenített néhány ilyen jellegű tanulmányt.

-Továbbra is rendszeresen működtetjük, frissítjük Honlapunkat. A honlapon rendezvényeinkről, állásfoglalásainkról, egyéb híreinkről folyamatosan tájékoztatjuk az érdeklődőket. A korábbi technikai problémákat kiküszöböltük.

-A képességfejlesztési, ismeretterjesztési tevékenységhez tartozik a már említett társadalomtudományos fórumsorozat. Fáklya Klubunk rendezvényei nem pusztán tagjaink számára biztosítják az aktuális szociálpolitikai intézkedések hatásainak vizsgálatát.

-Kulturális tevékenységünk fontos részét képezte az adott időszakban is a művészeti ágak haladást elősegítő alkotásainak ismertetése, május elsejei és karácsonykor kiadott 103. Fáklya számunk foglalkozott ilyen jellegű kérdésekkel. Az ország több településén szerveztünk egyik tagunk önéletrajzi naplójának ismertté tételére olvasói találkozókat. Rendezvényeinken minden alkalommal népszerűsítjük és árusításra ajánljuk a baloldali magyar írók legfrissebb műveit.

-A kulturális örökség megóvásához tartozóan 2016-ban nem tudtunk új eredményeket felmutatni, mivel a budapesti fejlesztésekkel kapcsolatos tevékenységünk megszakadt. Pillanatnyilag egyik tagunk adatgyűjtése folyik a munkásmozgalmi kultúra szöveges és képi dokumentumainak összeállításához és közreadásához. Következő május elsejei Fáklya számunk bizonyos megemlékező anyagokat tartalmazni fog.

-Környezetvédelmi munkánk során egyik tagtársunk rendszeresen készített észrevételeket a kormányzat által meghirdetett ökológiai és energetikai programokhoz. Ezek kormányzati munkaprogrammá érleléséhez azonban még nem sikerült eljutni – és kollégánk halála miatt félő, hogy további késedelmet szenved.

-A gyermek- és ifjúságvédelem területén a már említett személyi körülmények változása miatt újabb eredményeink nem születtek.

-Az emberi és állampolgári jogok védelme területén csatlakoztunk azokhoz a baloldali rendezvényekhez, melyek az életszínvonal csökkenésének megállítását, a munkavégzők megbecsülésének növelését, az erőszakos jobboldali megnyilvánulások és gyűlöletkeltés elleni küzdelmet tűzték zászlajukra.

Összefoglalóan rögzíthetjük, hogy 2016. folyamán önállóan, illetve más szervezetekkel együttműködve közel 25 nyílt vitafórumot szerveztünk, megemlékező találkozókat tartottunk, folyamatosan jelen voltunk a baloldali civil szervezeteket érintő koszorúzásokon, megjelenttettük Fáklya híradónk 101-102. számait, részt vettünk és előadást tartottunk a szeptemberi horányi baloldali Sziget-fesztiválon és a május elsejei ünnepségeken.

Hivatalos képviselőink havi rendszerességgel beszélik meg a teendőket, értékelik a kitűzött feladatok teljesítésével kapcsolatos tapasztalatokat és készítik el a törvényekben előírt jelentéseket, ellenőrzik a gazdálkodás szabályszerűségét.

Rendszeresen megtartottuk Országos Intéző Bizottságunk összejöveteleit és megtartottuk szokásos Országos Gyűlésünket a 2015. évi gazdálkodás és a közhasznúsági jelentés jóváhagyása érdekében.

Tagságunk létszáma sajnos sok idős tagunk halála miatt 120 fő körülire csappant.

Társaságunk életében fontos szerepet játszik az Örökös Tagok Tanácsadó Testülete. Főleg az Országos Gyűlés határozatainak kidolgozásánál és megvitatásánál vesszük a tapasztalatoknak komoly hasznát.

Országos Intéző Bizottságunk egyik tagja, korábbi alelnökünk folyamatosan készít riportokat, összeállításokat társaságunk rendezvényeiről és országos megmozdulásokról, ezeket honlapunkon rendszeresen megjelentetjük. Valamennyi intézkedésünk és állásfoglalásunk az internetes portálon olvasható.

Üzleti tevékenységet nem folytatunk, minden intézkedésünk saját fizikai és szellemi erőfeszítést tartalmaz. Munkatársaink minden ellenszolgáltatás nélkül, „társadalmi” munkában látják el feladataikat.

Budapest, 2017. április 26.

 

Szebeni András

 

ügyvezető főtitkár

 
< Előző   Következő >
 
Tartalom
 
Copyright Május Elseje Társaság 2008. | jognyilatkozat
oldaltérkép