majuselseje_fejlec_900x120_02.jpg
Hírek - események | Bemutatjuk | Civil élet | Emlékezzünk | Pódium | Galéria
Főoldal
Bemutatkozunk
Dokumentumok
Fáklya
Kapcsolat
Galéria tartalom
 
PDF Nyomtatás E-mail
29. országos gyűlés emlékeztetője
Írta: Szebeni András ügyvezető főtitkár   
2018. June 17. Sunday 13:17

EMLÉKEZTETŐ

a Május Elseje Társaság 2018. május 26-án tartott 29. Országos Gyűléséről

 Szebeni András ügyvezető főtitkár 9 óra 30 perckor bejelentette, hogy az Országos Gyűlés nem határozatképes, mivel valamennyi tagnak lett meghirdetve és a pillanatnyi nyilvántartás szerint a névsorban 112 tag szerepel, így a határozatképességhez 57 tagnak kellett volna megjelenni, de csak 12 fő van jelen, ezért 10 órakor megismételt közgyűlést kell tartani.

Az ügyvezető főtitkár 10 órakor megállapította, hogy már 13 fő van jelen, a megismételt országos gyűlés határozatképes, és üdvözölve a jelenlévőket az országos gyűlést megnyitotta.

Szebeni András bejelentette, hogy a jegyzőkönyvet hangfelvétel alapján kívánják elkészíteni. Ez ellen jelen lévők nem emeltek kifogást.

Ezután kérte a megjelenteket, hogy az előző országos gyűlés óta elhunyt (illetőleg halálát bejelentett) tagokról, illetve közelálló személyekről néma felállással emlékezzenek meg.

Szebeni András ügyvezető főtitkár javasolta, hogy az Országos Gyűlés levezető elnökének – Bedő János társaságból történt kilépése miatt – László Zoltánt, jegyzőkönyvvezetőnek Dezső Ferencnét, jegyzőkönyv hitelesítőnek Barabás Györgyöt és dr. Szabó Józsefet, szavazatszámlálónak Nagy Richárdot válasszák meg. Jelen lévők a javaslatot az alábbiak szerint elfogadták.

1/2018. sz. határozat:

            A 29. sz. Országos Gyűlés résztvevői

                                   László Zoltánt levezető elnöknek,

                                   Dezső Ferencnét jegyzőkönyvvezetőnek,

                                   Barabás Györgyöt és dr. Szabó Józsefet (1-1 tartózkodással)

                                   jegyzőkönyv hitelesítőnek

                                   Nagy Richárdot szavazatszámlálónak egyhangúlag elfogadták.

 László Zoltán levezető elnök átvette az irányítást és javaslatot tett a gyűlés napirendjére:

  1.     Beszámoló a 28. Országos Gyűlés óta végzett tevékenységről.

Előadó: Szebeni András ügyvezető főtitkár

2.     A 2017. évi pénzügyi beszámoló, a 2018. évi terv és a közhasznúsági összefoglaló megbeszélése és jóváhagyása.

Előadó: Szebeni András ügyvezető főtitkár

3.     A Május Elseje Társaság Felügyelő Bizottságának jelentése.

Előadó: Arató István FB elnök

4.     Tisztségviselői személycserék.

Előadó: Wagner István jelölési megbízott

5.     Egyebek.

 A napirendet 14 szavazattal (mivel a létszám időközben módosult) a jelen lévők elfogadták.

László Zoltán levezető elnök ezután javasolta, hogy az 1.-3. pontokat együttesen tárgyalják meg, kérdés, hozzászólás, vita csak a Felügyelő Bizottság beszámolója után legyen. A gyűlés ezt is egyhangúlag elfogadta. Levezető elnök ezt követően átadta a szót az ügyvezető főtitkárnak.

Szebeni András ügyvezető főtitkár jelezte, hogy a beszámoló lényegi elemeit a kiosztott szöveg (3. sz. melléklet) tartalmazza, kiegészítésül csak annyit tett hozzá, hogy nagyon jelentős volt a Zsigmond téri per másodfokú ítéletének eredménye, mely szerint a korábbi bérleményünkkel kapcsolatban nem maradt tartozásunk. Sajnálattal említette, hogy a Marx-évfordulóval kapcsolatban nem sikerült személyes részvételt szervezni Trierbe, hogy a szakszervezetektől nem érkezett érdemi együttműködést jelentő válaszlevél. A bátonyterenyei csoport teljes szétesése a vidéki munkát nagyon megnehezítette (a jelen gyűlésen sem tudott megjelenni senki).

A 2017. évi mérlegbeszámolót, a 2018. évi gazdálkodási tervet, valamint a közhasznúsági összefoglalót az ugyancsak közreadott 4-6. sz. mellékletek tartalmazzák.

Szebeni András ügyvezető főtitkár befejezésül kérte, hogy tagjaink legalább rendszeres tagdíjfizetéssel támogassák a Társaság fennmaradását, mivel csak néhány személy rendszeres adománya segíti elő a helyiségbérleti díj fizetését és a Fáklya híradó megjelentetését.

Arató István, a FB elnöke észrevételeit írásban közreadta (7. sz. melléklet). Szóbeli kiegészítésül kiemelte, hogy a Társaság tevékenysége megfelel a törvényességi előírásoknak, pusztán a társadalmi körülmények mostoha állapota akadályozza a közösség hatékonyabb munkavégzését. Ő is felhívta a figyelmet a fegyelmezettebb tagdíjfizetés szükségességére. László Zoltán levezető elnök ezután megadta a szót a jelen lévő tagoknak.

Észrevételek, hozzászólások: 

Wagner István hozzászólásában kifejtette, hogy a tőkés viszonyok és az ezek fennmaradása érdekében működő állami adminisztráció körülményei között igen nehéz a kommunista szervezetek helyzete. Hiába a lényegében közösségi érdekeket megtestesíteni szándékozó alapgondolat, a társadalmi megosztottság állandó ellentéteket szül az eltérő csoportok szándékai közé, holott az erőszakos cselekmények felszámolása érdekében a minél szélesebb körű összefogás lehetne csak az egyedül üdvözítő megoldás. Félő, hogy az állandó (bár egyelőre csak helyi jelleggel megjelenő) ellenségeskedés mellett az emberiség fennmaradása is kérdésessé válhat. Mozgalmainknak az ilyen háborúskodások felszámolása érdekében kellene munkálkodnia.

Szebeni András ügyvezető főtitkár ehhez csak annyi tudott hozzátenni, hogy hiába a Május Elseje Társaság ilyen irányultságú szándéka, amikor ereje kevés és még olyan cikk országos lapokban történő megjelentetése is szinte lehetetlen, amelyik az Orbán-féle állandóan ellenség-kereső, háborúzó politika és a demokratikus együttműködés ellentmondására hívja fel a figyelmet.

Dr. Szabó József felvetette, hogy a Zsigmond téri perben fontos szerepet játszó dr. Szabó Istvánnak meg kellene köszönni a közreműködését.

Az ügyvezető főtitkár erre reagálva közölte, hogy dr. Szabó Istvánnak megfelelő köszönő levelet fog küldeni.

Dr. Szabó József javasolta, hogy foglalkozni kellene olyan gondolattal, hogy Európát nemzetközi szerződéssel atommentes övezetté kellene nyilvánítani.

Szebeni András ügyvezető főtitkár jelezte, hogy bár ez a téma olyan politikai tevékenységet takar, mely nem a Május Elseje Társaság alapvető tevékenységi körébe tartozik, de aktuális, ezért a Fáklya Klub őszi előadásai között a Marx Károly Társasággal közösen egy konferencia témájául elő kellene irányozni.

László Zoltán levezető elnök az 1.-3. napirendi pontokkal és az említett hozzászólásokkal kapcsolatos szavazásokat terjesztette elő.

2/2018. sz. határozat:

Az Országos Gyűlés az ügyvezető főtitkár beszámolóját az előző Országos Gyűlés óta végzett tevékenységről elfogadja.

                        Szavazati arány: egyhangú

3/2018. sz. határozat:

            Az Országos Gyűlés a Május Elseje Társaság 2017. évi mérlegbeszámolóját és

2018. évi költségvetési tervét elfogadja.

                        Szavazati arány: egyhangú

4/2018. sz. határozat:

Az Országos Gyűlés a Május Elseje Társaság 2017. évi közhasznúsági összefoglalóját elfogadja.

                        Szavazati arány: egyhangú

5/2018. sz. határozat:

            Az Országos Gyűlés a Május Elseje Társaság Felügyelő Bizottságának  jelentését elfogadja.

                        Szavazati arány: egyhangú

6/2018. sz. határozat:

Az Országos Gyűlés felkéri az ügyvezető főtitkárt, hogy dr. Szabó Istvánnak írjon köszönő levelet a Zsigmond téri perben történt hasznos közreműködése miatt, és egyben hozzájárul, hogy ezért és az Alapszabály átdolgozásában végzett jelentős szerepéért megkapja az örökös tagoknak járó elismerést.

                        Szavazati arány: egyhangú

7/2018. sz. határozat:

Az Országos Gyűlés javasolja az ügyvezető főtitkárnak, hogy az Európa atom- és biológiai fegyvermentes övezetté nyilvánítása érdekében a Fáklya Klub keretein belül szervezzen konferenciát az ehhez szükséges társadalmi kezdeményezés megvitatása tárgyában.

                        Szavazati arány: egyhangú

 László Zoltán levezető elnök ezután átadta a szót Wagner Istvánnak, a 4. napirendi pont előadójának.

Wagner István, jelölés előkészítési megbízott elmondta, hogy dr. Tóth Miklós titkári pozíciójáról lemondott, de az OIB tagságot vállalta, Magyari Iván meghalt és Donkó Jolánra egészségi állapotára való tekintettel nem lehet számítani, valamint a legutóbbi héten Bedő János kilépett a Társaságból, ezért az Alapszabály módosítása nélkül egy személyt titkári funkcióba és három személyt OIB tagnak szükséges választani. Tekintettel arra, hogy az ügyvezető főtitkár álláspontja szerint pillanatnyilag nem látszik célszerűnek kisebb Országos Intéző Bizottságot létesíteni, ezért az előterjesztésben négy új személyt javasol: László Zoltánt titkárnak, Moravcsik Attilát, Semegi Richárdot és Szögi Józsefet OIB tagnak, továbbá meg kell erősíteni dr. Tóth Miklós OIB tagságát. Természetesen az Országos Gyűlésen részt vevő személyek további tagokat is jelölhetnek.

További nevek nem kerültek szóba, ezért Wagner István javasolta, hogy az adott körülményekre tekintettel az Országos Gyűlés fogadja el, hogy a választás nyílt szavazással történhessen. 

8/2018. sz. határozat:

Az Országos Gyűlés elfogadja, hogy a tisztújítás nyílt szavazással történjék.

                        Szavazati arány:       13 igen

                                                             1 nem

                                                             0 tartózkodás

(dr. Aggod József, tiszteletbeli elnök az eddigi szokásjog alapján szavazott „nem”-mel, a nyílt szavazást tudomásul vette.

Ezután került sor a nyilt szavazásra.

9/2018. sz. határozat:

Az Országos Gyűlés LÁSZLÓ ZOLTÁN-t titkári feladatra megválasztja.

                        Szavazati arány:       13 igen

                                                             0 nem

                                                             1 tartózkodás

10/2018. sz. határozat:

Az Országos Gyűlés dr. TÓTH MIKLÓS Országos Intéző Bizottság tagnak történő átminősítését elfogadja

Szavazati arány:       13 igen

                                                             1 nem

                                                             0 tartózkodás

11/2018. sz. határozat:

Az Országos Gyűlés MORAVCSIK ATTILÁ-t az Országos Intéző Bizottság tagjának megválasztja

Szavazati arány: egyhangú

 

12/2018. sz. határozat:

Az Országos Gyűlés SEMEGI RICHÁRD-ot az Országos Intéző Bizottság tagjának megválasztja

Szavazati arány:       13 igen

                                                             0 nem

                                                             1 tartózkodás

13/2018. sz. határozat:

Az Országos Gyűlés SZÖGI JÓZSEF-et az Országos Intéző Bizottság tagjának megválasztja

Szavazati arány: egyhangú

Kérésre, Szebeni András ügyvezető főtitkár felolvasta a Társaság vezető tisztségviselőinek teljes névsorát: ügyvezető főtitkár Szebeni András, tiszteletbeli elnök dr. Aggod József, titkárok Andrási László, Barabás György, Dezső Ferencné, László Zoltán, Nagy Richárd, a Felügyelő Bizottság elnöke Arató István, tagjai Berki László és Réti Józsefné, az OIB további tagjai Benkocs István, Kovács Máté, Moravcsik Attila, Pöttendi János, Semegi Richárd, Szabó Dániel, Szögi József, dr. Tóth Miklós, Wagner István.

Az egyebek témában Vetró Kőműves Rozália felvetette, hogy Marx Szoborparkban lévő szobrát meg kellene koszorúzni, valamint problémát jelzett a soroksári szovjet katonai emlékmű karbantartásával kapcsolatban.

Szebeni András jelezte, hogy a koszorúzással kapcsolatban intézkedni fog, valamint kérte Arató Istvánt, hogy a katonai emlékmű fenntartásával kapcsolatban (mely jellegében politikai természetű) a Magyar Munkáspártnál járjon el.

Az Országos Gyűlés 11 óra 45 perckor befejeződött.

 

 
< Előző   Következő >
 
Tartalom
 
Copyright Május Elseje Társaság 2008. | jognyilatkozat
oldaltérkép