majuselseje_fejlec_900x120_02.jpg
Hírek - események | Bemutatjuk | Civil élet | Emlékezzünk | Pódium | Galéria
Főoldal
Bemutatkozunk
Dokumentumok
Fáklya
Kapcsolat
Galéria tartalom
 
Civil élet
PDF Nyomtatás E-mail
A MET 30. születésnapjára készülünk
Írta: Dr. Aggod József tiszteletbeli elnök   
2018. April 14. Saturday 08:27

 

A Május Elseje Társaság 30. születésnapjára készülünk

Társaságunk jogelődjét (a Münnich Ferenc Társaságot) 1988. november 11-én jegyezték be. Akkor – Berényi Ferenc országos titkárunk közlése szerint - mintegy ezer tagunk volt. Kétkezi és fejmunkások, bányászok, szövetkezeti dolgozók és egyetemi tanárok.

Az I. Országos Gyűlésünket 1989. szeptember 2-án és 3-án tartottuk. Ezen több mint 300 küldött vett részt, Zala kivételével minden megyéből. Az országos gyűlésen nagy vita volt a követendő irányról. Erről írásos formában olvasható jegyzőkönyv is tanúskodik. (Mint minden dokumentumunk, ez is nyilvános.)

Az országos gyűlésünk Felhívása – „Hazánk szocialista megújulásáért” címmel – közölte a Népszabadság 1989. szeptember 15-i vidéki kiadása. Ennek szellemében – kemény vitákban, egyáltalán nem teljes egyetértésben – vettünk részt a Nemzeti Kerekasztal tárgyalásain. Saját eszményeink fenntartásával az Egyezményt is aláírtuk. Ennek következtében működési feltételeket kaptunk. Évekig a Zsigmond téren tevékenykedtünk, ezt a bérleményt a Bp. II. kerület Önkormányzata megszűntette. (Sajnos, a baloldal nem gondoskodott arról, hogy szervezetei számára „állampolgárok házát” teremtsen…) Jelenleg a Vasas Székházban bérelünk irodahelyiséget.

Az említett Felhívást tevékenységünk forrásának tekintettük, ennek megfelelően többször merítettük belőle. Így tettem nemrégen magam is, amikor Honlapunkra (http://www.majuselsejetarsasag.hu) írtam egy cikket a „baloldali és más demokratikus erők összefogásának” témájában.

Társaságunk a különböző baloldali beállítottságú emberek szabad társulásának jegyében alakult és működik. Bár erről nyilvántartást nem vezetünk, tudjuk, hogy társaságunk tagjai között csaknem valamennyi baloldali párthoz tartozók és pártonkívüliek is vannak. Nálunk megtalálták a közös hangot azok is, akik párt megosztásban egymással vitatkoznak, veszekednek.

A vélemények cseréjének, a vita szabadságának adott teret éveken át a havonta rendszeresen megtartott – Széchy András, majd Tóth Lajos által lelkes hozzáértéssel szervezett - Fáklya klub. Ezt az utóbbi időben a Marx Károly Társasággal közösen rendezzük.

Az egyéni vélemények szabadságát, sokféleségét fejezik ki az „Adalékok a történelmi igazsághoz” című kiadvány-sorozatunkban megjelent írások, könyvek is. Társaságunk hivatalos kiadványában, a Fáklyában (ennek 107. számát tartja kezében az olvasó) is mindig hangsúlyoztuk: „A cikkek – a testületi állásfoglalások kivételével – egyéni álláspontot képviselnek.” (Természetesen ez vonatkozik a jelenlegi írásra is.)

Társaságunk 1990 és 2006 között közhasznú minősítéssel működött. A hivatalos minősítéstől függetlenül is mindig közhasznú munkát végzett. Tanúsíthatják Bátonyterenye szegény sorsú lakosainak százai, akik több éven keresztül hasznosították azt a ruhaneműt, amit társaságunk tagjai adták és gyűjtöttek, amíg ehhez volt erejük.

Társaságunk tevékeny részese volt több más civil szervezet létrehozásának, munkájának: így a Társadalmi Érdekegyeztető Tanácsnak (TÉT), Civil Parlamentnek, Haladó Erők Fórumának. Nyitottságunk bizonyítéka – akkor is, ha eddig ennek lehetőségével más szervezet nem élt – alapszabályunk kitétele a kollektív társult tagságról.

Külön büszkeséggel említem, hogy társaságunk kezdeményező részese volt a Duna-Tisza Csatorna történelmi felvetőinek. (Ennek fáradhatatlan robotosa Csizmazia Pál volt.) Büszkeségemet annak ellenére fenntartom, hogy – rajtunk kívül álló, ellenünkre ható tényezők miatt – nem sikerült a hőn óhajtott (és sok honfitársunk javát szolgáló) első kapavágást megtennünk.

Most következő, 29-30. országos gyűléseinken sorsdöntő kérdésekben kell állás foglalnunk, - meghagyva a „mivégre léteztünk” értékelését azoknak, akik majd valamikor felfigyelnek tevékenységünkre. Úgy érezzük, nem kell szégyenkeznünk azért, amit tettünk, próbáltunk tenni. Már csak azért sem, mert sok velünk közeli években alakult szervezet már eltűnt a történelem süllyesztőjében. Társaságunk sok száz tagjának önzetlen, áldozatos munkáját hagyjuk örökül. Felsorolni nem tudom most őket. Tevékenységükről tudósítások, írások, képek tanúskodnak a Fáklyában, a honlapunkon.  Emléküket tisztelettel őrizzük.

Mégis, egy pillanatra bele kell néznünk a tükörbe. Jelenlegi tagságunk többsége együtt korosodott társaságunkkal. Aligha van közöttünk, aki személyes 30. születésnapját együtt ünnepelhetné a társaságunkéval.

A folytatás (ha az országos gyűlés efelé hajlik), sok mindentől függ. Természetesen rajtunk kívül állő körülményektől is.  Függ a folytatást kívánók (anyagi) eltartó akaratától és képességétől. Leginkább tgalán attól függ, "kik viszik át a túlsó partra", a 21. századi követelmények világába társaságunkat. Hogyan feleljünk meg az új kihívásoknak a termelés, az elosztás, egyáltalán az emberi és mozgalmi kapcsolatok területén?!

Most még van egy kevés időnk gondolkozni!

                                                                                                       Dr. Aggod József

                                                                            a Május Elseje Társaság 
                                                                               tiszteletbeli elnöke

                                                                                                                                                      


 

 
PDF Nyomtatás E-mail
A rendszerkritikus baloldaliak fórumáról
Írta: Dr. Aggod József tiszteletbeli elnök   
2018. February 19. Monday 10:52

Azonos szemmel,

némileg eltérő szemszögből

 a rendszerkritikus baloldaliak fórumáról

 

Az eszmecserének a Marx Károly Társaság Fóruma és a Május Elseje Társaság Fáklya Klubja adott otthont 2018. február 16-án.

A fórum elején egy perces néma felállással emlékeztünk az előző nap elhunyt Dr. Harsányi Iván barátunkra.

Bevezetőben felszólalt Marie-Christine Vergiat uniós képviselőnő. A szervezetek képviselői 7 percben fejtették ki álláspontjukat. Dr. Erőss Gábor (Párbeszéd), Cseh Miklós (Népi Front), Dr. Farkas Péter (Marx Károly Társaság), Kalmár Szilárd (Balpárt), Rabi Béla (MSZP Baloldali Tömörülés), Szebeni András (Május Elseje Társaság), Török Zsolt (MSZP Munkástagozat), Vajnai Attila (Munkáspárt-2006).

A vitában kérdések, rövid hozzászólások hangzottak el. Dr. Szász Gábor nagyon kulturáltan, rokonszenvesen látta el a levezető elnöki teendőket. Benyik Mátyás videófelvételt készített az eseményről.

Számomra nagyon rokonszenves volt a nálunk eddig szokatlanul sok fiatal részvevő és felszólaló. Meghatottan emlékezhettem saját fiatalságomra, amikor a „párbeszédes” fiatalember elkéredzkedett, mert gyermekei (akiket magával hozott) már nyugtalankodtak.

Nem tartom most feladatomnak a felszólalások részletes ismertetését. Hozzám talán legközelebb Farkas Péter azon fejtegetése állt, hogy a rendszerkritikus baloldaliak által képviselt szociális fordulatból polgármesterként, Karácsony Gergely valósított meg lokálisan legtöbbet abból, amit a kapitalizmus körülményei között lehetséges volt. Általában azt kérték a szervezők, hogy a távlati és középtávú perspektívák, meggyőződések fenntartásával most arra koncentráljunk, ami mindebből ma megragadható.

A felkért felszólalóktól csak néhány mondatot emelek ki. Kalmár Szilárd (aki egyéni képviselőjelöltként indul): Megfelelő politikával a „szociálisan dühös emberek” eljönnének a Jobbiktól. Erőss Gábor hangsúlyozta: Karácsony Gergely személyes együttműködésben vállalta két baloldali párt fontos – a lakhatásra és a hétköznapi létbiztonságra vonatkozó – értékének képviseletét. Rabi Béla: az MSZP a baloldaliak között most a legkevésbé baloldali. A Baloldali Tömörülés célja a baloldali fordulat végig vitele a pártban. Szebeni András – hangsúlyozva az általa képviselt társaság sokrétű baloldaliságát – legfontosabbnak tartja: „ne folytassák, ne folytathassák” a jelenlegi kormányzati irányvonalat. A háborús politikát a békés termelő tevékenység váltsa fel, új módon érvényesítve a termelő vagyonnal rendelkezők kötelezettségeit. Török Zsolt kiemelte: véget kell vetni a nagyon régi rend újbóli érvényesülésének, amiben a gyerek sorsa attól függ, mit dönt róla a helyi plébános. Vajnai Attila hangsúlyozta: Mi vagyunk többségben. Salgótarjáni példára hivatkozva kiemelte: nem kell félni a radikális baloldali követelésektől. Nem a régi alkotmány helyreállítására kell törekedni, hanem más szociális alkotmányt kell megalkotni.

A részvevők többsége a választásokon valamilyen módon való részvételt (a legbaloldalibb jelölt támogatását) képviselte. Cseh Miklós eltérő, egyedi véleményt fogalmazott meg. Szerinte a kétharmadot úgy lehet megakadályozni, ha elmegyünk, de érvénytelen szavazatot adunk. A leváltás csak akkor lenne lehetséges, ha minden választókerületben egy jelölt lenne a FIDESZ- szel szemben, ami jelenleg gyakorlatilag kizárt.

Egészében a kezdeményezők fontos, eredményes munkát végeztek. Érdemes lenne többször ilyen körben eszmecseréket tartani, most még a választás előtt is.

Most következik az a bizonyos sajátos személyes szemszög. A szélesebb összefogás, a baloldali és más demokratikus tényezők együttműködésének szükségességét vetem fel. Meggyőződésem szerint ma a baloldal ereje, befolyása önmagában kevés a gyökeres változáshoz. Akkor is kevés lenne, ha a baloldaliak közötti viszony ideális lenne. Tágabb összefüggésben egyszerűen öncsonkítás lenne a jelent és a jövőt megfosztani azoktól az erőktől, amelyekben nem feltétlenül marxista demokratikus tetterő buzog.

A társadalom ugyanis nem ellentmondásmentes massza. Az emberek nagy tömege nem „baloldali” és nem „jobboldali”. Saját hétköznapi megélhetésük, létük feltételeiért küszködve az emberek különböző véleményeket formálnak. Ezek bonyolult utakon, rokonszenvi, ellenszenvi kölcsönhatásokban materizálódnak. Ráadásul hazánk világpolitikai értelemben „huzatos helyen” van. A belső érdekeket, véleményeket, indulatokat külső tényezők is befolyásolják.

Sajátos, dialektikus kölcsönhatási viszonyokban kell a különböző politikai erőknek helytállni, érvényre jutni. Ez a felfogás nem kisebbíti, hanem növeli a baloldal szerepét. Nehezíti a baloldal helyzetét, hogy a konkrét politikai következtetések tekintetében még a rendszerkritikus baloldal is tagolt. Nehezíti – de nem feltétlenül! Előbb-utóbb meg kellene tanulnunk, hogy mozgalom nincs ellentmondások nélkül, hogy ahol ellentmondások vannak, ott ellent mondók is vannak. Hogy a különböző – marxista és nem-marxista – ellentmondók között nem csak nekem lehet igazam, hogy másnak is lehet jobbító, hajtóerő értékű véleménye. Legfőbbképpen, hogy minőségi különbség van a kritika és a kiátkozás között. Ebben a felfogásban egyszerűen értelmetlen a „gyurcsányozás” (ilyen volt fórumunkon), vagy a „thürmerezés”. (Ez utóbbi fórumunkon nem is merült fel.)

Végezetül megjegyzem: A fentiekben személyes álláspontomat vázoltam. Ennek alapgondolatát azonban nem most találtam ki. Társaságunk készül 30. születésnapjára. 1989-ben tartott I. országos gyűlésünk (annak idején a Népszabadságban is közölt) Felhívásában szerepelt a kitétel: Társaságunk a „különböző világnézetű, demokratikus, hazafias erők koordinációját hirdeti, az autonómia, akciószabadság alapján.” Mi „más - baloldali, demokratikus, hazafias mozgalmak társaságában – segítünk dolgozó társainknak az emberibb, emberségesebb társadalom felé vezető utak felkutatásában.”

 

                                                                            Dr.  Aggod József

                                                           a Május Elseje Társaság tiszteletbeli elnöke

 
PDF Nyomtatás E-mail
2018. jan. 5-i kibővített OIB
Írta: Szebeni András ügyvezető főtitkár   
2018. January 29. Monday 09:49

Emlékeztető

a MET Országos Intéző Bizottságának 2018. január 5-i kibővített 

újév-köszöntő összejöveteléről

 

Jelen voltak:   Szebeni András                      ügyvezető főtitkár

                        dr. Aggod József                     tiszteletbeli elnök

                        Andrási László

                        Barabás György

                        Dezső Ferencné                     titkárok

                        Bedő János

                        Wagner István                      tagok

                        László Zoltán

                        Moravcsik Attila

                        Somogyi Sándor

                        Szögi József

                        Vetró Kőműves Rozália          a társaság tagjai

 Levezető elnök: Szebeni András

 Szebeni András levezető elnök megnyitotta az ülést, üdvözölte a megjelenteket és mindenkinek boldog új esztendőt kívánt. Az előzetesen közölt meghívó szerinti rendkívüli körülmények miatt külön napirend nem került meghatározásra, hiszen kötetlen beszélgetésről volt szó, ezért csak röviden ismertette az előző OIB (2017. november 17.) óta történteket, és a 2018-ra vonatkozó elképzeléseit.

Az előirányzott szakszervezeti kapcsolat kiépítése egyelőre nem sikerült, mivel a megkeresett ernyőszervezetek nem válaszoltak. Egyelőre a trieri Marx-ház Múzeumtól sem érkezett levél. A kapcsolatépítést azonban továbbra is szorgalmazzuk. Szebeni András személy szerint elképzelhetőnek tartaná egy valóban baloldali párt szervezésének előkészítését, valamint a május elsejék magyarországi történetének megírását.

Fontosnak tartaná ugyanakkor a 30. évforduló megünneplésének módjáról dönteni. A jelenlévő tagok egyhangúlag támogatták azt az elképzelést, hogy külön ünnepi ülésre ne kerüljön sor, hanem a 29. országos gyűlés egyik napirendi pontja legyen a megemlékezés.

A továbbiakban kötetlen beszélgetés folyt, mely a déli órákban történt rövid megszakítás után délután 17 órakor fejeződött be.

 

 
PDF Nyomtatás E-mail
Szöveges kiegészítés a költségvetési beszámolóhoz
Írta: Szebeni András ügyvezető főtitkár   
2017. April 29. Saturday 15:26

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS

a Május Elseje Társaság 2016. évi költségvetési beszámolójához és 2017. évi  költségvetési tervéhez

Társaságunk gazdálkodási lehetőségei 2016-ban tovább romlottak. Tartalékaink elfogytak, tagjaink tagdíjbefizetése és adományozási kedve ismét visszaesett, több alapító tagunk távozott az élők sorából. Az SZJA 1 %-ából kapott támogatás megcsappant, mindössze 6 049 Ft-ot tett ki. Félévkor a Baloldali Alternatíva Egyesület kilépett a támogatók sorából, így a bérleti díjak kifizetéséhez, a Fáklya-számok kiadásához többünknek mélyen a zsebébe kellett nyúlnia.

A Vasas Szakszervezeti Szövetségtől bérelt helyiségek díját folyamatosan fizettük. A hétvégi rendezvényekhez azonban már nem maradt fedezet, ezért csak az Országos Gyűléshez szükséges kiegészítést tudtuk felvállalni – a BAL távozása is ennek volt betudható. Évbúcsúztató helyett idén is újévköszöntőt kellett tartani – a fűtés biztosítása miatt pénteken – kis részvétel mellett, szerény körülmények között.

Az új számítógép teljes üzembe helyezése még mindig nem sikerült (bár programozása javult), az archivált anyagok felhasználhatósága egyelőre nem tökéletes. Szerencsére a másológép javítása csak csekély összeget emésztett fel festékpatronok beszerzése mellett.

Egyébként éves gazdálkodásunk lényegében a terveknek megfelelően alakult. Sajnos a befizetett tagdíjak összege elmaradt a várttól, főleg bátonyterenyei tagjaink aktivitásának csökkenése szembetűnő.  A tervezett kis szervezeti egységek közreműködési hajlamát mindenképp fokozni kellene fiatalok bevonásával is. Többletkiadást a terjedelmesebb Fáklya szám megjelentetése és a koszorúzások számának emelkedése jelentett.

 Némi megtakarítást jelentett, hogy a május elsejei megjelenés – a rendezvény átszervezése miatt – lényegesen kevesebbe került és a postázási költségek is csökkentek az internet-használat bővülése miatt. Az új Fáklya terítése viszont még mindig gondot jelent, idén már nem fogjuk tudni elmaradt tagdíjfizetésű tagjainknak postai úton továbbítani.

 Az Alapszabály-módosításhoz szükséges feladatok elvégzéséhez és Szurcsik István temetéséhez azonban vidéki kiszállásra volt szükség – ennek költségeit főtitkárunk támogatásából fedeztük. Idénre hasonló kiadásokat már nem vállalunk.

 A 2017. évi gazdálkodási feladatok teljesítése érdekében még további erőfeszítéseket kell tennünk.

 Budapest, 2017. április 26.                           

 

                                                                                              Szebeni András

                                                                                             ügyvezető főtitkár

                                                                                             

 

 

 

 

 
PDF Nyomtatás E-mail
2016. évi közhasznúsági összefoglaló
Írta: Szebeni András ügyvezető főtitkár   
2017. April 29. Saturday 10:14

A MÁJUS ELSEJE TÁRSASÁG 2016. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI ÖSSZEFOGLALÓJA

Társaságunk 2016-ban már az utóbbi évek gyakorlatával összefüggően közhasznú minősítés nélkül, de a közérdek figyelembevételével folytatta tevékenységét. Az új Polgári Törvénykönyv előírásai szerint átszervezett vezetőséggel és több alapító tagunk elvesztésével azonban tevékenységi lehetőségeink tovább romlottak. Új székhelyünk problémái miatt társszervezeteink száma is csökkent, így korábban vállalt feladataink egy részét már nem tudtuk elvégezni. Anyagi lehetőségei tovább szűkültek, betegségek és egyéb nehézségek miatt a korábban tevékeny bátonyterenyei szervezetünk aktivitása is jelentősen csökkent.

Ettől függetlenül továbbra is a munka világában tevőlegesen részt vevő dolgozó emberek érdekeinek megjelenítését szolgáltuk és kívánjuk szolgálni ezután is – civil szervezetként, közérdekű módon, pártoktól függetlenül, sokoldalú kapcsolatteremtéssel. Ezért kidolgoztunk egy munkateljesítményhez igazodó garantált alapjövedelmi elosztási rendszert, melyet civil összejöveteleken, honlapunkon és Fáklya újságunkban folyamatosan nyilvánosságra hoztunk.

Emellett alapvető feladatunknak 2016-ban is a munkásmozgalmi hagyományok ápolását tekintettük, bár az Adalékok a Történelmi Igazsághoz címmel készült-készülő kiadvány-sorozatunk új kötetét még nem sikerült megjelentetni. A Vasas Szakszervezeti Szövetség termeiben viszont a Marx Károly Társasággal közösen havi rendszerességgel folytattuk Fáklya Klubunk keretei között ismeretterjesztő fórumaink megtartását.

Tevékenységünkhöz – sajnálatos módon – az utóbbi években, így 2016-ban sem kaptunk központi jellegű támogatásokat. A jövedelemadó 1 %-ának felajánlásából származó bevételünk is tovább csökkent, 2016-ban mindössze 6049-ot tett ki. Ez már újságunk költségeinek csak töredékét jelentette.

Bár működési körünk országos, tagságunk szétszórtsága miatt már csak központi rendezvények szervezésére vagyunk képesek.

2016 során az egyes tevékenységi körökhöz kapcsolódóan a korábbiakhoz hasonlóan a következőket végeztük:

 - A családsegítésben, időskorúak gondozásában, ahol korábban bátonyterenyei tagjaink voltak aktívak, már csak egyetlen ruhagyűjtési akció bonyolódott le és egy-két közös összejövetel történt.

-A tudományos tevékenység, kutatás területén sajnos több haláleset következtében megszűntek a Haladó Erők Fóruma által szervezett fórumok. A Fáklya Klubok azonban társadalompolitikai és gazdasági kérdésekkel foglalkoztak. Tudományos tevékenységünk részét képezi a történelmi kutatások folytatása is, néhány tagunk megjelenített néhány ilyen jellegű tanulmányt.

-Továbbra is rendszeresen működtetjük, frissítjük Honlapunkat. A honlapon rendezvényeinkről, állásfoglalásainkról, egyéb híreinkről folyamatosan tájékoztatjuk az érdeklődőket. A korábbi technikai problémákat kiküszöböltük.

-A képességfejlesztési, ismeretterjesztési tevékenységhez tartozik a már említett társadalomtudományos fórumsorozat. Fáklya Klubunk rendezvényei nem pusztán tagjaink számára biztosítják az aktuális szociálpolitikai intézkedések hatásainak vizsgálatát.

-Kulturális tevékenységünk fontos részét képezte az adott időszakban is a művészeti ágak haladást elősegítő alkotásainak ismertetése, május elsejei és karácsonykor kiadott 103. Fáklya számunk foglalkozott ilyen jellegű kérdésekkel. Az ország több településén szerveztünk egyik tagunk önéletrajzi naplójának ismertté tételére olvasói találkozókat. Rendezvényeinken minden alkalommal népszerűsítjük és árusításra ajánljuk a baloldali magyar írók legfrissebb műveit.

-A kulturális örökség megóvásához tartozóan 2016-ban nem tudtunk új eredményeket felmutatni, mivel a budapesti fejlesztésekkel kapcsolatos tevékenységünk megszakadt. Pillanatnyilag egyik tagunk adatgyűjtése folyik a munkásmozgalmi kultúra szöveges és képi dokumentumainak összeállításához és közreadásához. Következő május elsejei Fáklya számunk bizonyos megemlékező anyagokat tartalmazni fog.

-Környezetvédelmi munkánk során egyik tagtársunk rendszeresen készített észrevételeket a kormányzat által meghirdetett ökológiai és energetikai programokhoz. Ezek kormányzati munkaprogrammá érleléséhez azonban még nem sikerült eljutni – és kollégánk halála miatt félő, hogy további késedelmet szenved.

-A gyermek- és ifjúságvédelem területén a már említett személyi körülmények változása miatt újabb eredményeink nem születtek.

-Az emberi és állampolgári jogok védelme területén csatlakoztunk azokhoz a baloldali rendezvényekhez, melyek az életszínvonal csökkenésének megállítását, a munkavégzők megbecsülésének növelését, az erőszakos jobboldali megnyilvánulások és gyűlöletkeltés elleni küzdelmet tűzték zászlajukra.

Összefoglalóan rögzíthetjük, hogy 2016. folyamán önállóan, illetve más szervezetekkel együttműködve közel 25 nyílt vitafórumot szerveztünk, megemlékező találkozókat tartottunk, folyamatosan jelen voltunk a baloldali civil szervezeteket érintő koszorúzásokon, megjelenttettük Fáklya híradónk 101-102. számait, részt vettünk és előadást tartottunk a szeptemberi horányi baloldali Sziget-fesztiválon és a május elsejei ünnepségeken.

Hivatalos képviselőink havi rendszerességgel beszélik meg a teendőket, értékelik a kitűzött feladatok teljesítésével kapcsolatos tapasztalatokat és készítik el a törvényekben előírt jelentéseket, ellenőrzik a gazdálkodás szabályszerűségét.

Rendszeresen megtartottuk Országos Intéző Bizottságunk összejöveteleit és megtartottuk szokásos Országos Gyűlésünket a 2015. évi gazdálkodás és a közhasznúsági jelentés jóváhagyása érdekében.

Tagságunk létszáma sajnos sok idős tagunk halála miatt 120 fő körülire csappant.

Társaságunk életében fontos szerepet játszik az Örökös Tagok Tanácsadó Testülete. Főleg az Országos Gyűlés határozatainak kidolgozásánál és megvitatásánál vesszük a tapasztalatoknak komoly hasznát.

Országos Intéző Bizottságunk egyik tagja, korábbi alelnökünk folyamatosan készít riportokat, összeállításokat társaságunk rendezvényeiről és országos megmozdulásokról, ezeket honlapunkon rendszeresen megjelentetjük. Valamennyi intézkedésünk és állásfoglalásunk az internetes portálon olvasható.

Üzleti tevékenységet nem folytatunk, minden intézkedésünk saját fizikai és szellemi erőfeszítést tartalmaz. Munkatársaink minden ellenszolgáltatás nélkül, „társadalmi” munkában látják el feladataikat.

Budapest, 2017. április 26.

 

Szebeni András

 

ügyvezető főtitkár

 
PDF Nyomtatás E-mail
Közlemény a 27. országos gyűlésről
Írta: Dr. Aggod József   
2016. June 09. Thursday 07:18
    KÖZLEMÉNY
a  Május Elseje Társaság 27. tisztújító országos gyűléséről
2016. május 28.

Jelen voltak Budapestről és két megyéből 19-en, küldöttek és Örökös Tagok szavazati joggal.

Az országos gyűlést Dr. Aggod József elnök nyitotta meg.
Javaslatára egy perces néma felállással emlékeztünk társaságunk előző országos gyűlésünk óta elhunyt alapító, illetve Örökös Tagjaira: Dr. Bárdos József, Bőhm János, Fülep Endre, Dr. Halász György, Dr. Harangi László, Magyar István, Dr. Morva Tamás, Dr. Orbán Péter, Stevlik Béla, Szurcsik István.

Dr. Széchy Éva az Örökös Tagok Tanácsadó Testülete tiszteletbelei elnökének váratlan megbetegedése miatt Dr. Aggod Józseftől vették át az oklevelet társaságunk új Örökös Tagjai: Vetró Kőműves Rozália, Csóka Károly. Az Alapszabálytól való kivételes eltéréssel, közfelkiáltással posztumusz örökös taggá nyilvánítottuk Dr. Halász Györgyöt.

Az országos gyűlés levezető elnökének Bedő Jánost, alapító tagot választottuk.
Napirenden szerepelt:
Dr. Aggod József elnök beszámolót tartott az előző tisztújítás (2013. május 24.) óta végzett munkáról. 2013. június 22-én ünnepi országos gyűlésen emlékeztünk társaságunk 25. születésnapjára. Elköltöztünk a Zsigmond térről. 2014. május 24-én, illetve 2015. május 16-án országos gyűlést tartottunk. Rendszeresen tartottunk Országos Intéző Bizottság-i üléseket. Ezekről közleményeket adtunk ki. A heti megbeszélésekről emlékeztetőket készítettünk. Ezeket honlapunkon ismertettük meg társaságunk tagjaival. A 2016. május 13-i OIB ülésen megvitattuk a társaság fenntartó- eltartó képességének, akaratának kérdését. Nagy többséggel a társaság munkájának folytatására szavaztunk. (Szögyi József az országos gyűlésen nyomatékosan hangsúlyozta: folytatnunk kell!)
Dr. Aggod József – hangsúlyozva, hogy a társaságon belül mindenki szabadon képviseli álláspontját, nézeteinket nem erőltetjük egymásra – utalt saját politikai-filozófiai felfogására. Ennek alapja: a társadalom ellentmondások története. Ennek szellemében érintett néhány közéleti, politikai témát. Felidézte pl. Tőkei Ferenc fejtegetését arról, hogy történelmi értelemben a kapitalizmus korát éljük. Ugyanakkor idézte Felcsuti Péter egy mondatát a 168 óra 20. számából: „Hasonlóan 1929-hez a nyugati kapitalista modell, mint társadalmi formáció került krízisbe.” Napjainkban az ellentmondások sokféle értelemben terebélyesedő világát éljük. Szerinte ez a világméretű társadalmi-politikai ellentmondások fejlődésének természetes fejleménye. Utalt arra, hogy Lenin szerint az osztálytársadalmak után következő világ milliószorosan differenciáltabb lesz minden korábbinál.
Tudván, hogy társaságunkban – mint annyi más aktuális kérdésben – eltérő megközelítések vannak – személyes véleménye szerint az Európai Uniót nem megszüntetni, hanem demokratizálni kell. Emlékeztetett arra, hogy 2004. május elsejére, - Dr. Tóth Miklóssal együtt - a Fáklya különszámát készítették hazánk EU csatlakozásához időzítve. Akkori cikkének alapgondolata: az állampolgárok Európájáért. Sajnos nagyon kevés történt azért, hogy a Unió lakosai európai állampolgároknak érezzék magukat. Az állatoknak, a raboknak már vannak európai jogaik, de a szegény embereknek nincsenek. Elutasítja, hogy a globális versenyképesség csak a többség lesüllyedésével, megalázásával biztosítható.

Szebeni András főtitkár, gazdasági felelős írásban elkészítette beszámolóit a Május Elseje Társaság 2015. évi pénzügyi tervének teljesítéséről, a 2016. évi költségvetési tervről. (A tervezeteket előzetesen megküldtük a társaság minden internettel rendelkező tagjának, illetve levélben az internettel nem rendelkező küldötteknek.) Külön kiemelte: létfontosságú a társaság számára a tagdíjfizetési készség javítása. A tervezeteket az országos gyűlés rövid vita után elfogadta.

Csizmazia Pál, a Felügyelő Bizottság elnöke írásban előzetesen kiosztotta a FB jelentését. Ezt az országos gyűlés egyhangúlag elfogadta.

Dr. Tóth Miklós főszerkesztő tartott tájékoztatót a Fáklya kiadásáról, illetve a honlap szerkesztéséről. Nehéz pénzügyi és nyomdai feltételek között május elsejére megjelent a Fáklya 102. száma. Hangsúlyozta: a jövőben elsősorban a Fáklyában jelzett „Miklós híradó” rendkívül gazdag dokumentációs anyagának rendezésével kíván foglalkozni. Javasolta, hogy a Fáklya szerkesztésével Bedő Jánost bízzuk meg. (A konkrét megbízatásokról a MET titkárság dönt majd.) Dr. Aggod Józsefné a honlap tevékenységéhez, mint szerkesztő szólt hozzá. Honlapunkon 8 év alatt 1150 anyag jelent meg. Az országos gyűlés anyagai, illetve más társasági megtekintést vonzanak. Nagyobb érdeklődést érdemelne (az olvasás és az írás tekintetében is) a honlap. Többen (pl. Bedő János, Dr. Szabó József) kiemelték Jutka tájékoztató tevékenységének értékét.

Szebeni András tájékoztatót tartott a Május Elseje Társaság új, módosított Alapszabályának törvényszéki véleményezéseiről. Kiemelt néhány konkrét észrevételt. Az országos gyűlés elismerését fejezte ki Szebeni Andrásnak ezért a bonyolult, sok fáradozást igénylő munkáért. Fenntartjuk a korábbi döntést: az utólagos tájékoztatást feltételező meghatalmazást a szükséges változtatások megtételére.

Dr. Aggod József megköszönve a tagság bizalmát, a társaság tisztségviselői és az Országos Intéző Bizottság tagjai nevében lemondott.

Wagner István a jelölőbizottság elnöke előterjesztette a jelölőbizottság javaslatát az új tisztségviselőkre. A listához plusz egy főt javasolt az egyik küldött. Az országos gyűlés elfogadta, hogy a választás titkos szavazással, többes jelöléssel történjen.

A titkos szavazással az alábbiak kerültek megválasztásra:
Ügyvezető főtitkár:                     Szebeni András  (Budapest)

Titkárok:                                      Andrási László (Bátonyterenye)
                                                     Barabás György (Budapest)
                                                     Dezső Ferencné (Budapest)
                                                     Nagy Richárd (Budapest)
                                                     Dr. Tóth Miklós (Budapest)

Felügyelő bizottság elnök:         Arató István (Budapest)
                              tagjai:             Berki László (Bátonyterenye)
                                                      Réti Józsefné (Budapest)    

Országos Intéző Bizottság tagok: Bakos Antalné (Bátonyterenye)
                                                    Bedő János (Budapest)
                                                    Benkocs István (Bátonyterenye)
                                                    Donkó Jolán (Szolnok)
                                                    Kovács Máté (Polgár)
                                                    Magyari Iván (Budapest)
                                                    Pöttendi János (Szigetvár)
                                                    Szabó Dániel (Hódmezővásárhely)
                                                    Wagner István (Budapest)

Tiszteletbeli elnök:                      Dr. Aggod József (Budapest)

Egyebek napirendi pont keretében szóba kerültek a következő években társaságunk tevékenységet valószínűleg befolyásoló évfordulós események. Dr. Szabó József felvetette az októberi forradalom 100. évfordulójának fontosságát. Úgy gondoljuk, hogy erről jövőre ünnepélyes baráti beszélgetésen emlékezünk meg. Pöttendi János kiemelte: az alkalmat próbáljuk meg felhasználni a pártokhoz tartozók és a pártokhoz nem tartozók minél szélesebb körének közelebb hozására.
Társaságunk fontos eseménye volt, hogy az országos gyűlésen megjelent és felszólalt Szikra Sándor alapító és örökös tag, az ő 100. születésnapját is jövőre ünnepeljük.

                                
 
 
Tartalom
 
Copyright Május Elseje Társaság 2008. | jognyilatkozat
oldaltérkép