majuselseje_fejlec_900x120_02.jpg
Hírek - események | Bemutatjuk | Civil élet | Emlékezzünk | Pódium | Galéria
Főoldal
Bemutatkozunk
Dokumentumok
Fáklya
Kapcsolat
Galéria tartalom
 
Civil élet
PDF Nyomtatás E-mail
Budapesti felhívás
Írta: szerkesztő   
2021. October 12. Tuesday 08:43


Nem a holokauszt relativizálására és a történelem átírására

Budapesti felhívás az emlékezetpolitikáról, 2021. szeptemberAz EU Parlament egyik határozatában – szélsőségesek nyomásra – relativizálja a holokausztot és átírja a történelmet. Ez károsítja az antiszemitizmus elleni történelmi egységet. Károsítja az EU és a globális Dél országai közötti kapcsolatot, valamint a nyugat-keleti kapcsolatokat is. Arra kérjük a 2021. október 13-án, Malmöben megrendezésre kerülő Nemzetközi Holokauszt Emlékfórumot, hogy ne tegye ugyanezt. A jelen felhívásban nem az EU egészét bíráljuk, csak az emlékezetpolitika torzítását.

 

Ezt az utat már több uniós kezdeményezés is kijelölte. A brüsszeli Európai Történelem Háza és az Európai Parlament 2019. szeptember 19-i állásfoglalása az európai emlékezet fontosságáról Európa jövője szempontjából (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-09-19_HU.html#sdocta5)  két ilyen kezdeményezés volt. Mindkét esetben a náci Németországot és a Szovjetuniót népirtóként mutatják be. Ily módon relativizálják a holokausztot. Határozottan ellenezzük a zsidó és roma nép második világháború alatti szisztematikus kiirtásának ilyen módon történő le kicsinyítését.


Az elnyomás, a terror és a népirtás elkövetőinek, kollaboránsainak és áldozatainak kérdését csak úgy lehet elfogadható módon kezelni, ha minden embert egyenlő értékűként kezelünk. A Nyugat- vagy Közép- és Kelet-Európából, Európából vagy Európán kívülről származó embereket és szereplőket azonos mércével kell megítélni. Jogos aggodalom és igény, hogy minden európai ország és nép történelmi tapasztalatával foglalkozzunk. Nyugat-Európa nem lehet a fő referencia. A közép- és kelet-európai országokat, amelyek az EU tagjai vagy sem - mint Ukrajna, Fehéroroszország és Oroszország - szintén be kell vonni.


A történelem ilyen befogadóbb értelmezésének ki kell terjednie az Európán kívüli európai szereplők által elkövetett elnyomásra, terrorra és népirtásra is. Azokat az elkövetőket, akik saját lakosságukkal jól bánnak, miközben más országokban elnyomják vagy megölik az embereket, az európaiak ellen erőszakosan fellépő elkövetőkkel azonos feltételek mellett kell elítélni. A kevésbé elnyomó belpolitika nem mentség arra, hogy a déli színes bőrűekkel erőszakosan bánjanak. Éppen ellenkezőleg, az ilyen kettős mércét rasszistaként kell elítélni.


Az Európai Történelem Háza és az EP állásfoglalása ennek az ellenkezőjét teszi. Azzal, hogy az EU kizárja a globális Dél antikolonialista és felszabadító mozgalmaival szembeni nyugati erőszakos elnyomást a második világháború idején, eltorzítja a történelmet. Végül marad a gyarmatosító nyugati hatalmak és a náci Németországgal és a fasiszta Olaszországgal szemben folytatott megbékélési politikájuk szépítése. Az EU kitörli az emlékezetből a brit, francia és más nyugati uralom alatt Indiában, a Közel-Keleten és Afrikában elkövetett terrort és tömeges éhínséget, amely milliókat ölt meg ebben a politikai identitások szempontjából ma központi jelentőségű korszakban. Marad a történelem egyoldalú bemutatása, amely a Szovjetuniót démonizálja és történelmi szerepét a náci Németországéval tekinti egyenlőnek. Ez a történelem átírása, ahol kitörlik a nácizmus és a fasiszta rasszizmus elleni győzelem emlékét, amely a Szovjetunió, Kína, az Egyesült Királyság, az USA és más országok szövetségének eredménye volt - egy olyan győzelemé, ahol a szovjet és a kínai emberek viselték a legnagyobb terhet. Ez szégyenletes Európára nézve. Ennek eredményeképpen politikai emlékezetháborút folytatunk az EU és Oroszország között, ami semmi jót nem szolgál.

Mi, e felhívás aláírói, különböző nézeteket vallunk a nyugati hatalmak és a Szovjetunió szerepéről. De osztozunk a közös álláspontban, igent mondunk arra, hogy az európai történelmet globális kontextusba helyezzük. Csak ilyen erőfeszítéssel lehet összeegyeztetni az Európa különböző részein szerzett eltérő tapasztalatokat.


Elítéljük továbbá a holokauszt relativizálására tett kísérleteket, és az antiszemitizmus elleni történelmi egység helyreállítására szólítunk fel, ami fontos lépés a rasszizmus elleni történelmi egység felé.Aláíró szervezetek:

 Budapesti Holokauszt Intézet – Klein Judith, ügyvezető, festőművész, koncentrációs táborban született, holokauszt túlélő édesanyától

 Magyarországi Roma Parlament Egyesület – Horváth Aladár, elnök

 Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége – Hanti Vilmos, elnök

 FIR (Ellenállók Nemzetközi Szövetsége)

Magyar Társadalmi Fórum – Zalka Vera, aktivista,

 Szervezők a Baloldalért (SZAB) – Droppa György, aktivista,

 ATTAC Magyarország Egyesület – Benyik Mátyás. elnök,

 Eszmélet folyóirat szerkesztősége – Krausz Tamás, elnök,

 Európai Baloldal-Magyarországi Munkáspárt 2006 – Vajnai Attila, elnök

Marx Károly Társaság – Finta Gábor, elnök

Magyar Antifasiszta Liga – Hirschler Tamás, elnök

Magyar Lajos Alapítvány – Székely Gábor, történész

Károlyi Mihály Társaság – Csendülik Péter, történész      

Tér-Köz Társaság – Zsolnai Júlia

Május Elseje Társaság

MIKSZ – Gazsó Attila, főtitkár

 

 Egyéni aláírók:

Graeme Atkinson, nemzetközi antifasiszta aktivista (Egyesült Királyság)

Ránki Péter, újságíró HU

Farkas Péter, közgazdász HU

Barabás György, szociális területen dolgozó

Róna Judit – korrektor, SZAB aktivista HU

Garai Róbert, színész-rendező HU

Horgas Péter – díszlet- és látványtervező HU

Kopcsik István – középiskolai történelem tanár

Somogyi István, nyomdász HU

Hegyi Gyula, újságíró, volt EP képviselő HU

Róna Péter - vegyész

Debreceni János – Magyar Társadalmi Fórum, szervező

Róna Tibor – diák

Mészáros Gyula – informatikus

Péntek Zoltán – könyvkereskedő

Felker József – agrármérnök

Felker Józsefné, Erzsébet– pénzügyi főelőadó

 
PDF Nyomtatás E-mail
2020. évi gazdálkodás II. rész
Írta: Szebeni András   
2021. April 15. Thursday 07:56

A Május Elseje Társaság 2020. évi gazdálkodásáról szóló jelentés II. része


1. oldal
Ellen-
számla
Dátum Megnevezés Tartozik Követel T-egyenleg K-egyenleg Biz.szám
1. hóig halmozva
491 01.01. Manuális nyitás 14344 14344
9675 01.09. Adomány (Szebeni) 16000 30344 BE 5075042
522 01.09. Bérleti díj 30000 344 MA 6576009
9674 Tagdíj 9000 9344 BE 5075043
527 01.17. Levélfeladás 945 8399 MA 6576010
9674 01.22. Tagdíj (Szögi) 3000 11399 BE 5075044
9675 Adomány (Szögi) 7000 18399 BE 5075044
Összesen 35000 30945 18399
Február
9674 02.21. Tagdíj 5000 23399 BE 5075045
9675 Adomány 5000 28399 BE 5075045
5294 02.21. FÁKLYA nyomtatás 22860 5539 MA 6576011
Összesen 10000 22860 5539
Március
9675 03.06. Adomány 25000 30539 BE 5075046
522 03.06. Bérleti díj 30000 539 MA 6576012
Összesen 25000 30000 539
Május
9675 05.09. Adomány (Szebeni) 30000 30539 BE 5075047
522 05.09. Bérleti díj 30000 539 MA 6576013
Összesen 30000 30000 539
Július
9674 07.08. Tagdíj (Csányiné) 3000 3539 BE 5075048
5122 07.08. Koszorúzás 2600 939 MA 6576014
Összesen 3000 2600 939
Augusztus
9675 08.07. Adomány Szebeni) 80000 80939 BE 5075049
522 08.07. Bérleti díj (augusztus) 30000 50939 MA 6576015
9674 08.14. Tagdíj (Nagy R.) 3000 53939 BE 5075050
9675 08.14. Adomány (Nagy R.) 7000 60939 BE 5075050
527 08.17. Postaköltség 9720 51219 MA 6576016
389 08.19. Befizetés OTP számlára 44000 7219 MA 6576017
Összesen 90000 83720 7219
Október
9674 10.14. Tagdíj (Benedikt) 2400 9619 BE 5075001
5121 10.14. Fénymásoló papír 1390 8229 MA 6576018
Összesen 2400 1390 8229
December
527 12.28. Postázások 4455 3774 MA 6576019
Összesen 0 4455 3774
Éves bevétel összesen 195400 205970 3774
MINDÖSSZESEN 209744 205970 3774
 
PDF Nyomtatás E-mail
MET 2020. évi gazdálkodása
Írta: szerkesztő   
2021. April 12. Monday 16:39
A Május Elseje Társaság vezetősége e hó 16-án, egyebek mellett megkezdi az országos gyűlés előkészítését is. Az ezzel kapcsolatos anyagokat folyamatosan a civil élet rovatban fogjuk a társaság tagjainak is a tudomására hozni.
Elsőként elkészült a MET 2020. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló. Az anyagot a szerkesztőséghez Szebeni András, a MET ügyvezető főtitkára juttatta el.

A Május Elseje Társaság 2020. évi gazdálkodása

Fők.szla Megnevezés Tartozik
forgalom
Követel forgalom Tartozik
egyenleg
Követel
egyenleg
3. számlaosztály
381 Pénztár 209744 205970 3774
384 Elszámolási betétsz. 356630 344566 12064
389 Átvezetési számla 44000 44000 0
38 Számlacsoport összesen 610374 594536 15838
Összesen 610374 594536 15838
4. számlaosztály
4622 Munkáltatói SZJA  0 0 0
462 SZJA elszámolása 0 0 0
46310 Egészségügyi hozzájárulás 0 0 0
463 Költs.vet.befiz.köt.  0 0 0
46 számlacsoport összesen 0 0 0
491 Nyitómérleg számla 0 15403 15403
49 Számlacsoport összesen 0 15403 15403
Összesen 0 15403 15403
5. Számlaosztály
5121 Irodaszer, nyomtatvány 1390 0 1390
5122 Virág, koszorú 2600 0 2600
512 Egy éven belül … összesen 3990 0 3990
513 Egyéb anyagklts. 0 0 0
51 Számlacsoport összesen 3990 0 3990
522 Bérleti díjak 360000 0 360000
526 Utazási és kiküldetési költségek 0 0 0
527 Posta költség 15120 0 15120
528 Testületi ülések vendéglátása 0 0 0
529 Egyéb szolgáltatások 16383 0 16383
5294 Fáklya újság 63500 0 63500
52951 Május elsejei rendezvény 0 0 0
5295 Rendezvény összesen 0 0 0
529 Egyéb szolgáltatások összesen 79883 0 79883
52 Számlacsoport összesen 455003 0 455003
Összesen 458993 0 458993
8. számlaosztály
867 Adók, illetékek 0 0 0
86 Számlacsoport összesen 0 0 0
872 Fizetendő kamatok és kamatjellegű szolg. 47543 0 47543
87 Számlacsoport összesen 47543 0 47543
Összesen 47543 0 47543
9. számlaosztály
9673 SZJA 1 % 4071 0 4071
9674 Tagdíj 61900 0 61900
9675 Adomány magánszemélytől 321000 0 321000
9677 Költség hozzájárulás  120000 0 120000
967 Visszafizetési köt.nélküli juttatások 506971 0 506971
96 Számlacsoport összesen 506971 0 506971
974 Egyéb kapott kamatok 0 0 0 0
97 Számlacsoport összesen 0 0 0 0
Összesen 506971 0 506971 0
Fők.szla Megnevezés Tartozik
forgalom
Követel forgalom Tartozik
egyenleg
Követel
egyenleg
3. számlaosztály
381 Pénztár 209744 205970 3774
384 Elszámolási betétsz. 356630 344566 12064
389 Átvezetési számla 44000 44000 0
38 Számlacsoport összesen 610374 594536 15838
Összesen 610374 594536 15838
4. számlaosztály
4622 Munkáltatói SZJA  0 0 0
462 SZJA elszámolása 0 0 0
46310 Egészségügyi hozzájárulás 0 0 0
463 Költs.vet.befiz.köt.  0 0 0
46 számlacsoport összesen 0 0 0
491 Nyitómérleg számla 0 15403 15403
49 Számlacsoport összesen 0 15403 15403
Összesen 0 15403 15403
5. Számlaosztály
5121 Irodaszer, nyomtatvány 1390 0 1390
5122 Virág, koszorú 2600 0 2600
512 Egy éven belül … összesen 3990 0 3990
513 Egyéb anyagklts. 0 0 0
51 Számlacsoport összesen 3990 0 3990
522 Bérleti díjak 360000 0 360000
526 Utazási és kiküldetési költségek 0 0 0
527 Posta költség 15120 0 15120
528 Testületi ülések vendéglátása 0 0 0
529 Egyéb szolgáltatások 16383 0 16383
5294 Fáklya újság 63500 0 63500
52951 Május elsejei rendezvény 0 0 0
5295 Rendezvény összesen 0 0 0
529 Egyéb szolgáltatások összesen 79883 0 79883
52 Számlacsoport összesen 455003 0 455003
Összesen 458993 0 458993
8. számlaosztály
867 Adók, illetékek 0 0 0
86 Számlacsoport összesen 0 0 0
872 Fizetendő kamatok és kamatjellegű szolg. 47543 0 47543
87 Számlacsoport összesen 47543 0 47543
Összesen 47543 0 47543
9. számlaosztály
9673 SZJA 1 % 4071 0 4071
9674 Tagdíj 61900 0 61900
9675 Adomány magánszemélytől 321000 0 321000
9677 Költség hozzájárulás  120000 0 120000
967 Visszafizetési köt.nélküli juttatások 506971 0 506971
96 Számlacsoport összesen 506971 0 506971
974 Egyéb kapott kamatok 0 0 0 0
97 Számlacsoport összesen 0 0 0 0
Összesen 506971 0 506971 0Bővebben...
 
PDF Nyomtatás E-mail
Alapjövedelem
Írta: szerkesztő   
2020. March 31. Tuesday 10:40
A Május Elseje Társaság történetéből

    A Május Elseje Társaság Országos Intéző Bizottsága 2014. március 1-én ülést tartott.
"A választások előtt" című napirend előadója a társaság akkori elnöke Aggod József volt.
Írásban készített téziseiből idézünk egy pontot:

" A baloldaliaknak kezdeményező szerepet kell vállalniuk az emberjogú jövedelem (alapjövedelem) leheőségeinek felkutatásában. Vállalni lehetne, hogy a ciklus közepéig széleskörű szakmai és társadalmi vitában valamilyen reális álláspontot kialakítanak ebben a kérdésben."
 
PDF Nyomtatás E-mail
Emlékeztető 2019. szept. 23-i titkársági megbeszélésről
Írta: Szebeni András ügyvezető főtitkár   
2019. September 25. Wednesday 13:00
EMLÉKEZTETŐ
a Május Elseje Társaság 2019. szeptember 23-án tartott kibővített titkársági megbeszéléséről

Jelen voltak: Szebeni András ügyvezető főtitkár; Barabás György, Dezső Ferencné titkárok; Földesi Ákos, Semegi Richárd MIKSZ meghívottak.
Arató István egy sajnálatos esemény miatt, valamint dr. Aggod József, László Zoltán és Nagy Richárd jelezte távolmaradását, Wagner István félreértés miatt korábban érkezett és távozott.
Földesi Ákos aláírta belépési nyilatkozatát.
Az első napirendi pont bevezetőjeként Barabás György ismertette a szeptember 20-i Fáklya Klubban elhangzottakat, Tóth Zoltán választási szakértő helyzetértékelését. Több ott hozzászóló véleménye alapján a titkárság arra az álláspontra jutott, hogy javasolja a Társaság tagjainak a következőket: mindenképp vegyenek résztaz önkormányzati választásokon, ahol van egyértelműen közös baloldali jelölt, ott azt támogassák, ahol több kormányellenes induló van, ott a helyileg legalkalmasabbnak ítélhető személyre adják voksukat.
A második napirendi ponttal kapcsolatban Szebeni András kifejtette, hogy bár a társszervezeteknek és pártoknak elküldött leveleire írásbeli válasz nem érkezett, szóbeli tárgyalásai alapján érdemes lenne a 2022-es országgyűlési választások ellenzéki programjainak előkészítése érdekében néhány témakörben munkabizottságokat létrehozni. Témakörre a következő javaslatokat tette: új, polgári demokratikus alkotmánytervezet összeállítása, a vízgazdálkodás, agrárgazdálkodás, környezetvédelem újjászervezése, a szakképzettség, igazolt teljesítmény alapján kötelező alapjövedelem elveinek kidolgozása, civil szervezetek bevonása a törvényalkotás folyamatába. Az első témakör tárgyalási alapjául összeállított egy követelmény-sorozatot, melyet jelen lévőknek átadott, észrevételeikre jelezte, hogy ez csak kiindulási pont, a követelményekre és normaszövegre vonatkozóan a szakértők és tagok egyeztetett álláspontja után készítenek szövegtervezetet. Az elképzelés végrehajtását jelen lévők támogatták.
A 2020. évi Országos Gyűlés problémáját különös tekintettel a teljes tisztújítás igényére az Országos Intéző Bizottság következő ülésén kellene megtárgyalni, melynek időpontját 2019. október 25-én (pénteken) 15 órában állapították meg. Ennek előkészítéséhez a következő titkársági megbeszélésre október 14-én (hétfőn) 17 órakor kerülne sor.
Ügyvezető főtitkár kérte, hogy a következő Fáklyába mindenki, aki tud, készítsen cikket és segédkezzék a kiadás költségeinek előteremtésében.
kmf.
    Dezső Ferencné                                                      Szebeni András
adminisztrációs titkár                                              ügyvezető főtitkár
Bővebben...
 
 
Tartalom
 
Copyright Május Elseje Társaság 2008. | jognyilatkozat
oldaltérkép