majuselseje_fejlec_900x120_02.jpg
Hírek - események | Bemutatjuk | Civil élet | Emlékezzünk | Pódium | Galéria
Főoldal
Bemutatkozunk
Dokumentumok
Fáklya
Kapcsolat
Galéria tartalom
 
Civil élet
PDF Nyomtatás E-mail
29. országos gyűlés emlékeztetője
Írta: Szebeni András ügyvezető főtitkár   
2018. June 17. Sunday 13:17

EMLÉKEZTETŐ

a Május Elseje Társaság 2018. május 26-án tartott 29. Országos Gyűléséről

 Szebeni András ügyvezető főtitkár 9 óra 30 perckor bejelentette, hogy az Országos Gyűlés nem határozatképes, mivel valamennyi tagnak lett meghirdetve és a pillanatnyi nyilvántartás szerint a névsorban 112 tag szerepel, így a határozatképességhez 57 tagnak kellett volna megjelenni, de csak 12 fő van jelen, ezért 10 órakor megismételt közgyűlést kell tartani.

Az ügyvezető főtitkár 10 órakor megállapította, hogy már 13 fő van jelen, a megismételt országos gyűlés határozatképes, és üdvözölve a jelenlévőket az országos gyűlést megnyitotta.

Szebeni András bejelentette, hogy a jegyzőkönyvet hangfelvétel alapján kívánják elkészíteni. Ez ellen jelen lévők nem emeltek kifogást.

Ezután kérte a megjelenteket, hogy az előző országos gyűlés óta elhunyt (illetőleg halálát bejelentett) tagokról, illetve közelálló személyekről néma felállással emlékezzenek meg.

Szebeni András ügyvezető főtitkár javasolta, hogy az Országos Gyűlés levezető elnökének – Bedő János társaságból történt kilépése miatt – László Zoltánt, jegyzőkönyvvezetőnek Dezső Ferencnét, jegyzőkönyv hitelesítőnek Barabás Györgyöt és dr. Szabó Józsefet, szavazatszámlálónak Nagy Richárdot válasszák meg. Jelen lévők a javaslatot az alábbiak szerint elfogadták.

1/2018. sz. határozat:

            A 29. sz. Országos Gyűlés résztvevői

                                   László Zoltánt levezető elnöknek,

                                   Dezső Ferencnét jegyzőkönyvvezetőnek,

                                   Barabás Györgyöt és dr. Szabó Józsefet (1-1 tartózkodással)

                                   jegyzőkönyv hitelesítőnek

                                   Nagy Richárdot szavazatszámlálónak egyhangúlag elfogadták.

 László Zoltán levezető elnök átvette az irányítást és javaslatot tett a gyűlés napirendjére:

  1.     Beszámoló a 28. Országos Gyűlés óta végzett tevékenységről.

Előadó: Szebeni András ügyvezető főtitkár

2.     A 2017. évi pénzügyi beszámoló, a 2018. évi terv és a közhasznúsági összefoglaló megbeszélése és jóváhagyása.

Előadó: Szebeni András ügyvezető főtitkár

3.     A Május Elseje Társaság Felügyelő Bizottságának jelentése.

Előadó: Arató István FB elnök

4.     Tisztségviselői személycserék.

Előadó: Wagner István jelölési megbízott

5.     Egyebek.

 A napirendet 14 szavazattal (mivel a létszám időközben módosult) a jelen lévők elfogadták.

László Zoltán levezető elnök ezután javasolta, hogy az 1.-3. pontokat együttesen tárgyalják meg, kérdés, hozzászólás, vita csak a Felügyelő Bizottság beszámolója után legyen. A gyűlés ezt is egyhangúlag elfogadta. Levezető elnök ezt követően átadta a szót az ügyvezető főtitkárnak.

Szebeni András ügyvezető főtitkár jelezte, hogy a beszámoló lényegi elemeit a kiosztott szöveg (3. sz. melléklet) tartalmazza, kiegészítésül csak annyit tett hozzá, hogy nagyon jelentős volt a Zsigmond téri per másodfokú ítéletének eredménye, mely szerint a korábbi bérleményünkkel kapcsolatban nem maradt tartozásunk. Sajnálattal említette, hogy a Marx-évfordulóval kapcsolatban nem sikerült személyes részvételt szervezni Trierbe, hogy a szakszervezetektől nem érkezett érdemi együttműködést jelentő válaszlevél. A bátonyterenyei csoport teljes szétesése a vidéki munkát nagyon megnehezítette (a jelen gyűlésen sem tudott megjelenni senki).

A 2017. évi mérlegbeszámolót, a 2018. évi gazdálkodási tervet, valamint a közhasznúsági összefoglalót az ugyancsak közreadott 4-6. sz. mellékletek tartalmazzák.

Szebeni András ügyvezető főtitkár befejezésül kérte, hogy tagjaink legalább rendszeres tagdíjfizetéssel támogassák a Társaság fennmaradását, mivel csak néhány személy rendszeres adománya segíti elő a helyiségbérleti díj fizetését és a Fáklya híradó megjelentetését.

Arató István, a FB elnöke észrevételeit írásban közreadta (7. sz. melléklet). Szóbeli kiegészítésül kiemelte, hogy a Társaság tevékenysége megfelel a törvényességi előírásoknak, pusztán a társadalmi körülmények mostoha állapota akadályozza a közösség hatékonyabb munkavégzését. Ő is felhívta a figyelmet a fegyelmezettebb tagdíjfizetés szükségességére. László Zoltán levezető elnök ezután megadta a szót a jelen lévő tagoknak.

Észrevételek, hozzászólások: 

Wagner István hozzászólásában kifejtette, hogy a tőkés viszonyok és az ezek fennmaradása érdekében működő állami adminisztráció körülményei között igen nehéz a kommunista szervezetek helyzete. Hiába a lényegében közösségi érdekeket megtestesíteni szándékozó alapgondolat, a társadalmi megosztottság állandó ellentéteket szül az eltérő csoportok szándékai közé, holott az erőszakos cselekmények felszámolása érdekében a minél szélesebb körű összefogás lehetne csak az egyedül üdvözítő megoldás. Félő, hogy az állandó (bár egyelőre csak helyi jelleggel megjelenő) ellenségeskedés mellett az emberiség fennmaradása is kérdésessé válhat. Mozgalmainknak az ilyen háborúskodások felszámolása érdekében kellene munkálkodnia.

Szebeni András ügyvezető főtitkár ehhez csak annyi tudott hozzátenni, hogy hiába a Május Elseje Társaság ilyen irányultságú szándéka, amikor ereje kevés és még olyan cikk országos lapokban történő megjelentetése is szinte lehetetlen, amelyik az Orbán-féle állandóan ellenség-kereső, háborúzó politika és a demokratikus együttműködés ellentmondására hívja fel a figyelmet.

Dr. Szabó József felvetette, hogy a Zsigmond téri perben fontos szerepet játszó dr. Szabó Istvánnak meg kellene köszönni a közreműködését.

Az ügyvezető főtitkár erre reagálva közölte, hogy dr. Szabó Istvánnak megfelelő köszönő levelet fog küldeni.

Dr. Szabó József javasolta, hogy foglalkozni kellene olyan gondolattal, hogy Európát nemzetközi szerződéssel atommentes övezetté kellene nyilvánítani.

Szebeni András ügyvezető főtitkár jelezte, hogy bár ez a téma olyan politikai tevékenységet takar, mely nem a Május Elseje Társaság alapvető tevékenységi körébe tartozik, de aktuális, ezért a Fáklya Klub őszi előadásai között a Marx Károly Társasággal közösen egy konferencia témájául elő kellene irányozni.

László Zoltán levezető elnök az 1.-3. napirendi pontokkal és az említett hozzászólásokkal kapcsolatos szavazásokat terjesztette elő.

2/2018. sz. határozat:

Az Országos Gyűlés az ügyvezető főtitkár beszámolóját az előző Országos Gyűlés óta végzett tevékenységről elfogadja.

                        Szavazati arány: egyhangú

3/2018. sz. határozat:

            Az Országos Gyűlés a Május Elseje Társaság 2017. évi mérlegbeszámolóját és

2018. évi költségvetési tervét elfogadja.

                        Szavazati arány: egyhangú

4/2018. sz. határozat:

Az Országos Gyűlés a Május Elseje Társaság 2017. évi közhasznúsági összefoglalóját elfogadja.

                        Szavazati arány: egyhangú

5/2018. sz. határozat:

            Az Országos Gyűlés a Május Elseje Társaság Felügyelő Bizottságának  jelentését elfogadja.

                        Szavazati arány: egyhangú

6/2018. sz. határozat:

Az Országos Gyűlés felkéri az ügyvezető főtitkárt, hogy dr. Szabó Istvánnak írjon köszönő levelet a Zsigmond téri perben történt hasznos közreműködése miatt, és egyben hozzájárul, hogy ezért és az Alapszabály átdolgozásában végzett jelentős szerepéért megkapja az örökös tagoknak járó elismerést.

                        Szavazati arány: egyhangú

7/2018. sz. határozat:

Az Országos Gyűlés javasolja az ügyvezető főtitkárnak, hogy az Európa atom- és biológiai fegyvermentes övezetté nyilvánítása érdekében a Fáklya Klub keretein belül szervezzen konferenciát az ehhez szükséges társadalmi kezdeményezés megvitatása tárgyában.

                        Szavazati arány: egyhangú

 László Zoltán levezető elnök ezután átadta a szót Wagner Istvánnak, a 4. napirendi pont előadójának.

Wagner István, jelölés előkészítési megbízott elmondta, hogy dr. Tóth Miklós titkári pozíciójáról lemondott, de az OIB tagságot vállalta, Magyari Iván meghalt és Donkó Jolánra egészségi állapotára való tekintettel nem lehet számítani, valamint a legutóbbi héten Bedő János kilépett a Társaságból, ezért az Alapszabály módosítása nélkül egy személyt titkári funkcióba és három személyt OIB tagnak szükséges választani. Tekintettel arra, hogy az ügyvezető főtitkár álláspontja szerint pillanatnyilag nem látszik célszerűnek kisebb Országos Intéző Bizottságot létesíteni, ezért az előterjesztésben négy új személyt javasol: László Zoltánt titkárnak, Moravcsik Attilát, Semegi Richárdot és Szögi Józsefet OIB tagnak, továbbá meg kell erősíteni dr. Tóth Miklós OIB tagságát. Természetesen az Országos Gyűlésen részt vevő személyek további tagokat is jelölhetnek.

További nevek nem kerültek szóba, ezért Wagner István javasolta, hogy az adott körülményekre tekintettel az Országos Gyűlés fogadja el, hogy a választás nyílt szavazással történhessen. 

8/2018. sz. határozat:

Az Országos Gyűlés elfogadja, hogy a tisztújítás nyílt szavazással történjék.

                        Szavazati arány:       13 igen

                                                             1 nem

                                                             0 tartózkodás

(dr. Aggod József, tiszteletbeli elnök az eddigi szokásjog alapján szavazott „nem”-mel, a nyílt szavazást tudomásul vette.

Ezután került sor a nyilt szavazásra.

9/2018. sz. határozat:

Az Országos Gyűlés LÁSZLÓ ZOLTÁN-t titkári feladatra megválasztja.

                        Szavazati arány:       13 igen

                                                             0 nem

                                                             1 tartózkodás

10/2018. sz. határozat:

Az Országos Gyűlés dr. TÓTH MIKLÓS Országos Intéző Bizottság tagnak történő átminősítését elfogadja

Szavazati arány:       13 igen

                                                             1 nem

                                                             0 tartózkodás

11/2018. sz. határozat:

Az Országos Gyűlés MORAVCSIK ATTILÁ-t az Országos Intéző Bizottság tagjának megválasztja

Szavazati arány: egyhangú

 

12/2018. sz. határozat:

Az Országos Gyűlés SEMEGI RICHÁRD-ot az Országos Intéző Bizottság tagjának megválasztja

Szavazati arány:       13 igen

                                                             0 nem

                                                             1 tartózkodás

13/2018. sz. határozat:

Az Országos Gyűlés SZÖGI JÓZSEF-et az Országos Intéző Bizottság tagjának megválasztja

Szavazati arány: egyhangú

Kérésre, Szebeni András ügyvezető főtitkár felolvasta a Társaság vezető tisztségviselőinek teljes névsorát: ügyvezető főtitkár Szebeni András, tiszteletbeli elnök dr. Aggod József, titkárok Andrási László, Barabás György, Dezső Ferencné, László Zoltán, Nagy Richárd, a Felügyelő Bizottság elnöke Arató István, tagjai Berki László és Réti Józsefné, az OIB további tagjai Benkocs István, Kovács Máté, Moravcsik Attila, Pöttendi János, Semegi Richárd, Szabó Dániel, Szögi József, dr. Tóth Miklós, Wagner István.

Az egyebek témában Vetró Kőműves Rozália felvetette, hogy Marx Szoborparkban lévő szobrát meg kellene koszorúzni, valamint problémát jelzett a soroksári szovjet katonai emlékmű karbantartásával kapcsolatban.

Szebeni András jelezte, hogy a koszorúzással kapcsolatban intézkedni fog, valamint kérte Arató Istvánt, hogy a katonai emlékmű fenntartásával kapcsolatban (mely jellegében politikai természetű) a Magyar Munkáspártnál járjon el.

Az Országos Gyűlés 11 óra 45 perckor befejeződött.

 

 
PDF Nyomtatás E-mail
2018. máj. 8-i OIB
Írta: Szebeni András ügyvezető főtitkár   
2018. May 16. Wednesday 11:02

EMLÉKEZTETŐ

a MET Országos Intéző Bizottságának 2018. május 8-i (kibővített) üléséről

 

Jelen voltak:        Szebeni András          ügyvezető főtitkár

                                   dr. Aggod József         tb. elnök

                                   Barabás György

                                   Dezső Ferencné

   Nagy Richárd              titkárok

   Bedő János

            Wagner István tagok

   Arató István  FB elnök

   László Zoltán

   dr. Szabó József meghívottak

    

Levezető elnök:          Szebeni András

Szebeni András levezető elnök megnyitotta az ülést, ismertette a napirendi pontokat, melyeket jelen lévők kiegészítés nélkül elfogadtak. László Zoltán kérésére (mivel korábban el kell mennie) – a legfontosabb kérdéseket módszeresen megbeszélve tárgyaltuk,

 Első napirendi pontként Szebeni András röviden összefoglalta az előző OIB ülés óta történteket. A január 30-i, február 20-i, március 27-i és április 17-i titkársági megbeszéléseken a pillanatnyi teendőket, a tisztújítási feladatokat és az OIB, valamint országos gyűlés előkészületeit beszélték meg, valamint a szakszervezeti kapcsolatokkal összefüggő tárgyalásait a Bányaipari Dolgozók Szakszervezetének elnökével és a Vasas illetékesével (László Zoltán). Jelezte, hogy a novemberi levéltervezetet e-mailben több szervezet részére megküldte, a Marx-évvel kapcsolatos elképzeléseink megvalósítására nem volt mód, miután a szervezők megkeresésünkre nem reagáltak. A Fáklya Klub rendezvényeit minden hónapban (összesen 4 alkalommal) megtartottuk, és kint voltunk a május elsejei rendezvényen. A legfontosabb esemény az volt, hogy a Fővárosi Törvényszék másodfokon elutasította a II. kerületi Önkormányzat követelésének jogosságát, így nincsen tartozásunk a Zsigmond tér bérletével kapcsolatban.

 Második napirendi pontként az országos gyűlések programjának összeállítására került sor. Szebeni András ügyvezető főtitkár szerint a 29. országos gyűlésen meg kell emlékezni az előző országos gyűlés óta elhunyt tagjainkról és szellemi társainkról. Meg kell választani a gyűlés tisztségviselőit, el kell fogadni az ügyvezető főtitkár tartalmi és gazdasági beszámolóját, a 2017. évi mérleget és a 2018. évi költségvetést, a közhasznúsági összefoglalót és a Felügyelő Bizottság jelentését. El kell végezni a tisztújítást, és lehetőséget kell teremteni egyéb kérdések megbeszélésére. A 30. gyűlésen pedig a további működés feltételeiről is meg kell emlékezni, a korábbi tevékenységünk összefoglalása mellett.

Napirendi javaslatként új téma nem merült fel, jelen lévők a közreműködők személyére és néhány részletkérdés megbeszélésére tettek javaslatot.

Ezek alapján a 29. ülés levezető elnökének Bedő Jánost, a jubileumira Szebeni Andrást jelöltük, az előbbin Szebeni András lenne a fő előterjesztő, az utóbbin dr. Aggod József.  Mindkét ülés jegyzőkönyvvezetője Dezső Ferencné, jegyzőkönyv hitelesítője László Zoltán és dr. Szabó József lenne. A 29. gyűlésen választás is lesz, erre szavazatszámlálónak Nagy Richárdot kértük fel. A javasoltak személyét egyhangúlag elfogadták.

 Dr. Aggod József szóba hozta, hogy a Marx születésének 200. évfordulójára rendezendő konferencián előadás tartására kérték fel, mellyel kapcsolatban kiosztott egy gondolatsort, de a rendezvény pontos megtartásának módja még időegyeztetések következtében bizonytalan, így csak néhány hír megbeszélésére vállalkozhattunk. Másik témaként kérte, hogy a 30. gyűlésen Szebeni András is ismertesse a képesség szerinti alapjövedelemmel és munkásmozgalmi fejlődéssel kapcsolatos gondolatait. Ezen túlmenően szükségesnek tartotta új örökös tagok avatását, megemlítve dr. Harsányi Iván posztumusz emléklappal történő elfogadását, a szükséges emléklap-program átvételét. Ugyanakkor szóba hozta, hogy a működési költségek összehozására nagyobb támogatást kellene biztosítani az ügyvezető főtitkár számára, aki sokszor egyedül oldja meg a számlakifizetéseket.

 Jelen lévők ezért 30 000 Ft adományt adtak össze a legutóbbi Fáklya-szám megjelentetéséhez.

 Harmadik napirendi pontként Szebeni András jelezte, hogy a májusi Fáklya meghívó-szerűen tartalmazza a 30. Országos Gyűlés ismertetését, melyet néhány szakszervezeti vezető részére már május elsején át is adott. Kérte a megjelenteket, hogy adjanak javaslatokat a meghívandó pártokra, szakszervezetekre és társ civil szervezetekre, és aki tud segíteni az újság meghívóként történő eljuttatására, tegye meg. A pártok közül meghívandónak javasolták az MSZP-t, DK-t, Párbeszédet, a két munkáspártot, az Európai Baloldalt, a Népi Frontot. Ki-ki elvitt több példányt a Fáklyából, mások tájékoztatása céljából.

 A negyedik napirendi ponttal kapcsolatban Szebeni András közreadta az elkészült beszámolókat, melyek megismerése után külön észrevétel nem volt.

 Az Ötödik napirendi pontra vonatkozóan Wagner István jelölő biztos bemutatta a titkárokra és OIB-összeállításra vonatkozó elképzeléseit. Szebeni András kérte, hogy csak azok az újonnan javasolt személyek szerepeljenek előterjesztésében, akikhez a hozzájárulást meg kell szerezni. Így a titkárok közé László Zoltán, az új OIB tagok közé dr. Tóth Miklós (mint új funkcióba kerülő), Moravcsik Attila, Semegi Richárd és Szögi József kerüljön. Jelen lévők a javaslatokat elfogadták. Az Országos Intéző Bizottságból Bakos Antalné, Donkó Jolán és Kovács Máté kerülne ki, valamint az elhunyt Magyari Iván.

 A hatodik napirendi pontban a már említetten kívül további javaslat nem volt.

 
PDF Nyomtatás E-mail
Emlékeztető a 2018. április 17-i titkársági ülésről
Írta: Szebeni András ügyvezető főtitkár   
2018. May 02. Wednesday 09:27

EMLÉKEZTETŐ

a Május Elseje Társaság titkárainak 2018. április 17-i kibővített üléséről

 

Jelen voltak:   Szebeni András          ügyvezető főtitkár

                        Barabás György

   Dezső Ferencné         titkárok

   Wagner István            OIB tag (jelölő bizottsági megbízott)

   Arató István                FEB elnök

  dr. Szabó József

  László Zoltán  meghívottak

Andrási László és dr. Aggod József elfoglaltsága miatt előzetesen telefonon bejelentette távolmaradását.

Szebeni András ügyvezető főtitkár bevezetésül emlékeztetett arra, hogy a március 27-én megbeszéltek szerint az országos gyűléseket (a 29. rendes éves és a 30. rendkívüli) május 26-án, szombaton rendezik meg, ezek az időpontok a május elsejére megjelenő Fáklyában  kihirdetésre kerülnek. Ezután megkezdték a meghívóban rögzített témák tárgyalását.

Szebeni András elsőként a tisztújítási kérdések tisztázását javasolta, amit a jelen lévők megszavaztak. Így Wagner István számolt be előzetes tárgyalásairól, mely szerint nem minden cserélendő OIB és FB-tag pótlására talált megfelelő személyt.

Hosszabb egyeztetés után ügyvezető főtitkár azt javasolta, hogy – miután 2018-ban az adott politikai körülmények között Alapszabályt módosítani nem célszerű – az idősebb tagok törlésére ne tegyünk javaslatot. Maradna OIB tag Bedő János, Benkocs István, Pöttendi János, Szabó Dániel és Wagner István. További tagok lennének az előkészítői ajánlás szerint dr. Tóth Miklós, akit a titkárok között László Zoltán váltana, valamint Semegi Richárd, dr. Szabó József és Szögi József. A Felügyelő Bizottság összetétele nem változna. A 29. országos gyűlésre csak az utóbbi öt nevet kell előterjeszteni. Ezzel  a kibővített titkársági megbeszélés résztvevői egyetértettek. 

Ezután Szebeni András ismertette és közreadta az új Fáklya számhoz összegyűjtött írásokat (dr. Aggod József a 30. évfordulóról és dr. Harsányi Ivánról, Szabó Dániel Hódmezővásárhelyről, dr. Farkas Péter Marx aktualitásáról készített cikket), továbbá saját fogalmazványait a vidék tájékoztatásáról és az „Európa megszállására” alakuló tervekről. n Wagner István is ígért egy gondolatsort a migráció taktikai hátteréről. Az előkészületek megfelelőnek tűnnek. A bemutatott anyagokat a titkárság (úgy is, mint szerkesztőség) jónak tartotta. Az újságot – egyben, mint országos gyűlési meghívót – szeretnénk terjeszteni május elsején a szakszervezetek, társ civil szervezetek és baloldali pártok felé is.

Ezt követően Szebeni András bemutatta az OIB-vel megtárgyalandó éves tevékenységi és gazdasági beszámolók anyagait, melyeket a 29. országos gyűlés elé kell terjeszteni. Ezekről részletes vita nem volt. Az ügyvezető főtitkár jelezte továbbá, hogy egyes szakszervezeteknek már sikerült a kapcsolatépítő e-mail-t elküldeni.

A 30. (jubileumi) országos gyűlés meghívottainak körére nem sikerült javaslatokat összegyűjteni – ki-ki ismerősei körében terjessze elképzeléseit.

 
PDF Nyomtatás E-mail
A MET 30. születésnapjára készülünk
Írta: Dr. Aggod József tiszteletbeli elnök   
2018. April 14. Saturday 08:27

 

A Május Elseje Társaság 30. születésnapjára készülünk

Társaságunk jogelődjét (a Münnich Ferenc Társaságot) 1988. november 11-én jegyezték be. Akkor – Berényi Ferenc országos titkárunk közlése szerint - mintegy ezer tagunk volt. Kétkezi és fejmunkások, bányászok, szövetkezeti dolgozók és egyetemi tanárok.

Az I. Országos Gyűlésünket 1989. szeptember 2-án és 3-án tartottuk. Ezen több mint 300 küldött vett részt, Zala kivételével minden megyéből. Az országos gyűlésen nagy vita volt a követendő irányról. Erről írásos formában olvasható jegyzőkönyv is tanúskodik. (Mint minden dokumentumunk, ez is nyilvános.)

Az országos gyűlésünk Felhívása – „Hazánk szocialista megújulásáért” címmel – közölte a Népszabadság 1989. szeptember 15-i vidéki kiadása. Ennek szellemében – kemény vitákban, egyáltalán nem teljes egyetértésben – vettünk részt a Nemzeti Kerekasztal tárgyalásain. Saját eszményeink fenntartásával az Egyezményt is aláírtuk. Ennek következtében működési feltételeket kaptunk. Évekig a Zsigmond téren tevékenykedtünk, ezt a bérleményt a Bp. II. kerület Önkormányzata megszűntette. (Sajnos, a baloldal nem gondoskodott arról, hogy szervezetei számára „állampolgárok házát” teremtsen…) Jelenleg a Vasas Székházban bérelünk irodahelyiséget.

Az említett Felhívást tevékenységünk forrásának tekintettük, ennek megfelelően többször merítettük belőle. Így tettem nemrégen magam is, amikor Honlapunkra (http://www.majuselsejetarsasag.hu) írtam egy cikket a „baloldali és más demokratikus erők összefogásának” témájában.

Társaságunk a különböző baloldali beállítottságú emberek szabad társulásának jegyében alakult és működik. Bár erről nyilvántartást nem vezetünk, tudjuk, hogy társaságunk tagjai között csaknem valamennyi baloldali párthoz tartozók és pártonkívüliek is vannak. Nálunk megtalálták a közös hangot azok is, akik párt megosztásban egymással vitatkoznak, veszekednek.

A vélemények cseréjének, a vita szabadságának adott teret éveken át a havonta rendszeresen megtartott – Széchy András, majd Tóth Lajos által lelkes hozzáértéssel szervezett - Fáklya klub. Ezt az utóbbi időben a Marx Károly Társasággal közösen rendezzük.

Az egyéni vélemények szabadságát, sokféleségét fejezik ki az „Adalékok a történelmi igazsághoz” című kiadvány-sorozatunkban megjelent írások, könyvek is. Társaságunk hivatalos kiadványában, a Fáklyában (ennek 107. számát tartja kezében az olvasó) is mindig hangsúlyoztuk: „A cikkek – a testületi állásfoglalások kivételével – egyéni álláspontot képviselnek.” (Természetesen ez vonatkozik a jelenlegi írásra is.)

Társaságunk 1990 és 2006 között közhasznú minősítéssel működött. A hivatalos minősítéstől függetlenül is mindig közhasznú munkát végzett. Tanúsíthatják Bátonyterenye szegény sorsú lakosainak százai, akik több éven keresztül hasznosították azt a ruhaneműt, amit társaságunk tagjai adták és gyűjtöttek, amíg ehhez volt erejük.

Társaságunk tevékeny részese volt több más civil szervezet létrehozásának, munkájának: így a Társadalmi Érdekegyeztető Tanácsnak (TÉT), Civil Parlamentnek, Haladó Erők Fórumának. Nyitottságunk bizonyítéka – akkor is, ha eddig ennek lehetőségével más szervezet nem élt – alapszabályunk kitétele a kollektív társult tagságról.

Külön büszkeséggel említem, hogy társaságunk kezdeményező részese volt a Duna-Tisza Csatorna történelmi felvetőinek. (Ennek fáradhatatlan robotosa Csizmazia Pál volt.) Büszkeségemet annak ellenére fenntartom, hogy – rajtunk kívül álló, ellenünkre ható tényezők miatt – nem sikerült a hőn óhajtott (és sok honfitársunk javát szolgáló) első kapavágást megtennünk.

Most következő, 29-30. országos gyűléseinken sorsdöntő kérdésekben kell állás foglalnunk, - meghagyva a „mivégre léteztünk” értékelését azoknak, akik majd valamikor felfigyelnek tevékenységünkre. Úgy érezzük, nem kell szégyenkeznünk azért, amit tettünk, próbáltunk tenni. Már csak azért sem, mert sok velünk közeli években alakult szervezet már eltűnt a történelem süllyesztőjében. Társaságunk sok száz tagjának önzetlen, áldozatos munkáját hagyjuk örökül. Felsorolni nem tudom most őket. Tevékenységükről tudósítások, írások, képek tanúskodnak a Fáklyában, a honlapunkon.  Emléküket tisztelettel őrizzük.

Mégis, egy pillanatra bele kell néznünk a tükörbe. Jelenlegi tagságunk többsége együtt korosodott társaságunkkal. Aligha van közöttünk, aki személyes 30. születésnapját együtt ünnepelhetné a társaságunkéval.

A folytatás (ha az országos gyűlés efelé hajlik), sok mindentől függ. Természetesen rajtunk kívül állő körülményektől is.  Függ a folytatást kívánók (anyagi) eltartó akaratától és képességétől. Leginkább tgalán attól függ, "kik viszik át a túlsó partra", a 21. századi követelmények világába társaságunkat. Hogyan feleljünk meg az új kihívásoknak a termelés, az elosztás, egyáltalán az emberi és mozgalmi kapcsolatok területén?!

Most még van egy kevés időnk gondolkozni!

                                                                                                       Dr. Aggod József

                                                                            a Május Elseje Társaság 
                                                                               tiszteletbeli elnöke

                                                                                                                                                      


 

 
 
Tartalom
 
Copyright Május Elseje Társaság 2008. | jognyilatkozat
oldaltérkép