majuselseje_fejlec_900x120_02.jpg
Hírek - események | Bemutatjuk | Civil élet | Emlékezzünk | Pódium | Galéria
Főoldal
Bemutatkozunk
Dokumentumok
Fáklya
Kapcsolat
Galéria tartalom
 
Emlékezzünk
PDF Nyomtatás E-mail
Dr. Morva Tamás (1928-2015)
Írta: Dr. Aggod József a társaság elnöke   
2015. December 28. Monday 14:13
Dr. MORVA TAMÁS
 (1928-2015)

013_morva.jpgNyolcvanhét éves korában itt hagyott bennünket Morva Tamás.
A Marx Károly Társaság közleményben méltatta tudományos, közéleti tevékenységét.
A Május Elseje Társaság gyászolja alapító, örökös tagját. Morva Tamás kitűnt tudásával, amit sohasem fölényesen, mindig higgadt érveléssel, mások véleményének figyelembe vételével adott elő. Kitűnt azzal, hogy tudását kiváló szervező készségével igyekezett hasznosítani a mozgalmi élet különböző területein. Kitűnt megértő, segítő emberségével.
Tamást neve napján hívtam, akkor még nem gondoltam, hogy utoljára beszélek vele. Most, a történtek után külön is megrendítő az, ahogyan betegségéről, annak kilátásairól beszélt.
Felejthetetlen barátunkat veszítettük el. Társaságunk értékeiként őrizzük mozgalmi-emberi magatartásának tanulságait.


                                                                                                                        Aggod József


                                                                                                                                            
 
PDF Nyomtatás E-mail
Stevlik Béla (1936-2015)
Írta: Dr. Aggod József a társaság elnöke   
2015. December 17. Thursday 16:19
Stevlik Béla
(1936-2015)

Szomorú hírt kaptunk: 79 éves korában elhunyt Stevlik Béla, a Május Elseje Társasság örökös tagja.

Stevlik Béla 1936. március 27-én született cukoripari munkásdinasztiában – így mutatkozott be társaságunk „A tisztes munka világnapján” c. kiadványában. Apai nagyapja, apja hét testvérével, apósa, anyósa is a Szerencsi Cukorgyár dolgozói voltak. Ő is ott kezdett 1950-ben. Az idős során segédmunkásból szakképzett villamos-erőmű vezető, vezérigazgató-helyettes lett. Sok munkatársával, munkásdinasztiákkal együtt gyászolta a gyárbezárást, a következő nemzedékek jövőjét.
Stevlik Bélát a szakmai helytállás, az emberség, a hűség jellemezte. A népből jött gyermekként kora gyermekkorától hűségesen szolgálta a nép ügyét. Egy korszak munkáskarrierje volt az övé. Szakmai, közéleti teljesítménye alapján fontos nemzetközi kapcsolatok részese volt. Joggal büszkélkedett azzal a kitüntetéssel, amit annakidején
Dorticos kubai elnöktől kapott.
Hűséges volt társaságunk eszményeihez is. Súlyos betegsége ellenére is szorgalmas résztvevője volt rendezvényeinknek.
Emlékét, példáját kegyelettel őrizzük!
 
PDF Nyomtatás E-mail
Harangi László (1929-2015)
Írta: Dr. Aggod József a társaság elnöke   
2015. November 22. Sunday 09:43
                                      Dr. Harangi László                                                     
(1929-2015)      

86 éves korában – hosszas és súlyos betegség után – elhunyt Harangi László, a Május Elseje Társaság örökös tagja.

Harangi László világhírű, széles műveltségű andragógus, kultúra kutató volt. Európában, Amerikában, Japánban és sok más országban egyetemek tucatjain számos tudós, felnőtt nevelője tartotta vele a kapcsolatot, sokan büszkén vallották magukat tanítványának.

Példamutató ember volt szerénységével, a munkája iránti alázatával, a rászorulók melletti őszinte érzelmi és cselekvő szolidaritásával.

Köszönjük Harangi László!

Emléked, gazdagító emberi, szakmai teljesítményed tanulságait hűen őrizzük.

 
PDF Nyomtatás E-mail
Dr. Bárdos József (1920-2015)
Írta: Dr. Aggod József   
2015. October 10. Saturday 09:38
  Dr. BÁRDOS JÓZSEF
(1920-2015)

Kilencvenötéves korában  elhunyt Bárdos József, a Május Elseje Társaság örökös tagja.
Dr. Bárdos József már kora ifjúságában elkötelezte magát a dolgozó emberek üg
ye mellett, évtizedeken át- a legutóbbi időkig - tevékeny, önzetlen munkása volt a baloldali pártoknak, mozgalmaknak.
Dr. Bárdos József saját sorsában tapasztalta meg a Horthy-rendszer megaláztatásait. Társa
015_brdos.jpgságunk kiadványában („Adalékok a történelmi igazsághoz”) két tanulmányt is közölt erről. Az egyik témája volt „A >megbízhatatlanok< megsemmisítésének terve és véghezvitele a Horthy-rendszerben.” A másik – Schwartz Judittal közösösen készített – írásában a haláltáborok szörnyűségeit idézte fel „Az emlékek nehezen beszélnek” címmel.
Írásban, szóban mindent elkövetett azért, hogy az embertelenségek soha nem ismétlőjenek meg. Nem a múltra mutogatott, hanem a hétköznapok valóságában, a mai követelményeknek megfelelően próbálta az igazságosabb, emberibb jövőbe vezető utakat keresni.
Jelenlétével, észrevételeivel – súlyos betegségével dacolva is – ott volt közöt
tünk élete végéig. Figyelmezető gondolatai itt is maradnak velünk.
Emlékét kegyelettel őrzzük.
 
PDF Nyomtatás E-mail
Böhm János (1936-2015)
Írta: Dr. Aggod József   
2015. September 27. Sunday 09:15
                                               Böhm János Ferenc
                                (1936-2015)


2015. szeptember 24-én, 79 éves korában, súlyos betegségben elhunyt Böhm039_bhm.jpg János, a Május Elseje Társaság Felügyelő Bizottságának tagja, társaságunk örökös tagja.

Böhm János elvtársat nagyon tiszteltük tudásáért, emberségéért, segítőkészségéért. Sokat tett céljaink népszerűsítése érdekében. A Haladó Erők Fóruma „Ember és természet” tagozatának szervezője volt.

Búcsúztatásáról később történik intézkedés.

Emlékét kegyelettel őrizzük!


                                
               
 
PDF Nyomtatás E-mail
Rét Péterné, Angyal
Írta: szerkesztő   
2015. February 14. Saturday 14:18
2015. február 12-én búcsúztunk a 71 éves korában elhunyt Rét Péternétől, Angyaltól, a Társadalmi Érdekegyeztető Tanács sok éven át meghatározó, vezető tisztségviselőjétől, a Május Elseje Társaság örökös tagjától, az Országos Intéző Bizottság egykori tagjától.

Ravatalánál férje és a család nevében Dr. Bazsó Béla mondott gyászbeszédet. Kiemeljük, amivel tanulságként Angyalka életútját jellemezte: „Amit az ember magáért tesz, elmúlik vele, amit másodkért tesz, megmarad.”

Mintegy ezt a gondolatot folytatta Dr. Kemény László, aki Angyal közéleti, mozgalmi tevékenységéről beszélt.
 „… baloldali volt a szó, a fogalom legnemesebb értelmében.  Angyal, érzékeny lelkületű és fogékony volt a szociális kérdések, az elesettek ügye iránt. A társadalmi igazságosság igénye terelte a kis és nagy közösség összefogásának eszméi felé. Közéleti alkatú emberként lett baloldali világszemléletű. Haláláig hű maradt azokhoz, akik pályájának, szellemi indíttatásának erkölcsiségét meghatározták. Ez a szigorú elveket hirdető erkölcsiség volt a mércéje, hiszen mindvégig kitartott amellett, hogy bármiképpen alakuljon is a világ, a baloldali és humanista ember számára mindig van konkrét lehetőség arra, hogy a kisemmizettek, a kisember, a szegények elnyomása ellen szót emeljen, cselekedjen. Az értük, az ügyeikért érzett felelősségtudat is vezérelte egész életében, ez is az iránytűje volt, ennek voltak alárendelve alapvető elhatározásai, ezért dolgozott szívósan és keményen, bárhova állította az élet.
Olyan örökséget hagyott ránk, amely példaadó és követésre méltó. A mi feladatunk marad, hogy e nagyszerű ember szellemi és politikai örökségét az újabb generációk számára megőrizzük és ápolását fontos feladatunknak tekintsük.”
 


 
 
PDF Nyomtatás E-mail
Pataki Mihály alapító, örökös tag (1933-2014)
Írta: Dr. Tóth Miklós írása és fotói   
2015. February 14. Saturday 10:27
Pataki Mihályra társaságunk alelnökére, alapító tagjára, örökös tagjára emlékezünk 82. születésnapján. Sajnos már néhány hónapja nincs közöttünk.
Most közöljük az életútjáról is megemlékező búcsúztató beszédet.

228_pataki.jpgPataki Mihály 1933-ban, február 14-én, Valentin napon, született Port Saidban, Egyiptomban, ahol édesapja emigrációban élt. Gyermekkorára és későbbi felnőtt korára is nagy hatást gyakorolt a családjára jellemző multikulturális változatosság.
Alap és középfokú tanulmányait francia nyelven végezte el. Haladó szellemű tanárainak példaértékű toleranciája és megértése mély nyomott hagyott benne, kihatott egész életpályájára.
Egész életében nagylelkű, segítőkész emberként támogatta a rászorulókat. Nemcsak tettekkel segített, hanem példát is mutatott, a humánum példáját. Mély meggyőződéssel hitt az emberségben, a társadalmi egyenlőségben és az egymás iránti tiszteletben.
Kiváló alkalmazkodó képességét és elszánt tanulási vágyát bizonyította, amikor 1950-ben családjával Magyarországra költözött. Csupán 7 hónapra volt szüksége, hogy magántanulóként elsajátítsa a nyelvet olyan szinten, hogy egy éven belül az osztálya vezető személyiségévé vált, majd 1952-ben az érettségi vizsgáit is sikeresen teljesítette magyar nyelven.
26 évesen, 1959-ben kezdte meg Moszkvában felsőfokú műszaki tanulmányait. Újabb kihívásként az alapokról kellett elkezdenie egy számára új nyelv, az orosz megtanulását.
Tudásvágya egész életében végigkísérte, nyelvérzéke kiváló volt: francia, olasz, orosz, angol nyelveken beszélt hibátlanul, az arab nyelvet is megértette.
Családos, kisgyermekes apaként végezte el később a közgazdasági egyetemet, önszorgalomból tanult számítógépes programozást, adatkezelést. Idős korában önkéntes nyelvtanárként osztotta meg tudását. Mindig nyitott maradt a kor technikai, informatikai vívmányaira.
Különleges ember volt: szorgalmas és mindig jobbat akaró. Társadalmának aktív tagja, aki nemcsak az emberek személyes fejlődését támogatta, de társadalmi felelősségvállalással is rendelkezett. Vágyott a társadalom és az ország fejlődésére is, amit nemcsak gondolati-elméleti síkon valósított meg, hanem szükség esetén aktív kétkezi munkával. Ha kellett gyapotot szedett, ha kellett városépítésen segédkezett. Tudását megosztotta, bárki bizalommal fordulhatott hozzá.
Páratlanul gazdag életét szakmai fejlődése is bizonyítja. Érettségi után a Magyar Rádiónál újságíró gyakornokként, majd műszaki rajzolóként kezdte pályafutását, a gépészmérnöki diploma megszerzése után üzletkötőként kamatoztatta ismereteit. A Külkereskedelmi Minisztérium megbízottjaként vállalta a magyar gazdasági érdekek érvényesítését Olaszországban. A kiküldetést követően nemzetközi kapcsolati referensként, főmunkatársként, osztályvezetőként bizonyította rátermettségét és nagy szaktudását.
Idősebb korában is megőrizte szellemi aktivitását: fordított, tolmácsolt, társadalmi események aktív résztvevője maradt.
Családjában is a becsület és az emberek iránti tisztelet és szeretet volt a mérvadó. Megtanított az elfogadásra, az empátiára, a felelősségvállalásra.
Feleségéről, családjáról megbízható férfiként gondoskodott, gyermekeit és unokáját apai/nagyapai szeretettel támogatta. Figyelmes, jó barát volt, aki esténként addig nem feküdt le aludni, amíg be nem fejezte azt, amit ígért.
Olyan ember volt, akitől becsületet, szolgálatot és humánumot tanultunk, aki az emberek iránti feltétlen elfogadásával és tiszteletével mutatott jó példát, aki mindig a jobb és értékesebb világ megteremtésére törekedett.
Kevés olyan embert ismertem, aki annyira ügyelt volna az egészségére, mint Misi, rendszeresen elment a soron következő vizsgálatokra, óriási precizitással szedte be a gyógyszereit. Ez az önfegyelem meg is látszott az életkorát meghazudtoló frissességén, aktivitásán.
Mindezt csak azért tette, mert tovább akart élni, hogy sikeres fiatalemberként láthassa unokáját Ivánt, boldogan láthassa gyermekeit Andrást és Natalit, és hogy megünnepelhesse 50. házassági évfordulóját. Még sokszor szeretett volna találkozni öccsével Jánossal és családjával. Fontosak voltak számára kedves barátai, szomszédjai.

Most itt együtt búcsúzunk el Pataki Mihálytól, akinek ha lenne fejfája, azon az szerepelne, hogy „Élt 81 évet".
Ki lehetne tenni egy mások fejfát is: „Pataki Mihály élhetett volna még sok évig, ha olyan országban, olyan társadalomban, olyan egészségügyi rendszerben éri a baleset, ahol megbecsülik az idős embert, ahol arra törekednek, hogy minél előbb visszanyerje az egészségét, aktivitását, és ahol nem mondanak le róla, mert amúgy is öreg."  
Pataki Mihály 1988-ban alapító tagja volt társaságunknak, hosszú éveken keresztül a társaság alelnöke volt. Ugyanezen idő alatt más baloldali szervezetekben, többek között a Munkáspárt-2006-ban is aktívan tevékenykedett a legutóbbi időkig.
Társaságunkban, ebben a közösségben otthon érezte magát, az őszinte baráti beszélgetésekben, vitákban, melyek egymás iránti tisztelet légkörében folytak.
A búcsú perceiben meghatottan emlékezünk arra, hogy miként köszöntöttük 80. születésnapján Pataki Mihály elvtársat társaságunkban, ahol együtt voltak szűkebb családja és tágabb mozgalmi családjának képviselői, barátai is. Misi ezt az alkalmat is felhasználta a baloldali személyek közötti bizalom elmélyítésére.  Misi ekkor meghatottan beszélt nekünk életútjáról.


Ady Endre néhány verssorával búcsúzunk:

     Csak másért a másét
     Sohasem akartam,
     Csupán a viharért
     Nem jártam viharban.
     Becsületes szívem
     Becsületes jussát
     Kerestem a harcban.
     Most már megállhatok:
     Már-már minden emlék,
     De mégis, ha újra,
     Ha százszor születnék:
     A jussáért küzdő
     Lantos és parittyás,
     Csak ugyanaz lennék.
 


 
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>

Találatok 11 - 17 / 17
 
Tartalom
 
Copyright Május Elseje Társaság 2008. | jognyilatkozat
oldaltérkép