majuselseje_fejlec_900x120_02.jpg
Hírek - események | Bemutatjuk | Civil élet | Emlékezzünk | Pódium | Galéria
Főoldal
Bemutatkozunk
Dokumentumok
Fáklya
Kapcsolat
Galéria tartalom
 
Emlékezzünk
PDF Nyomtatás E-mail
Társaságunk alapító tagja, dr. Széchy Éva meghalt
Írta: szerkesztő   
2021. October 12. Tuesday 16:16
Dr. Széchy Éva - férjével dr. Széchy Andrással - társaságunk születésénél bábáskodott, mindvégig munkájával, gondolataival, előadásaival segítette annak tevékenységét. 
Emlékét tisztelettel és szeretettel megőrízzük!

A gyászoló család megrendülten tudatja mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy
Dr. SZÉCHY ANDRÁSNÉ docens, a neveléstudományok kandidátusa
életének 90. évében, 2021. szeptember 17-én rövid betegség következtében eltávozott közülünk.
Hamvasztás utáni búcsúztatására 2021. október 15-én, pénteken délelőtt, 9 45 órakor, a Kispesti Temető (1194 Budapest, Puskás Ferenc u. 3.) I. ravatalazójában, majd a sírhelynél kerül sor.
Gyászolják: Gyermekei - Kati, Éva, valamint férje – Gábor, öt unokája – Kati, Zsófi, Gabi, Miki, Tomi és házastársaik, tizenegy dédunokája - Lilla, Virág, Blanka, Emma, Gabó, Andris, Miki, Marci, Marcika, Kristóf és Berci, elhunyt András fia elvált felesége – Mila, az egész család, rokonok, barátok, munkatársak és ismerősök.
Emlékét örökké megőrizzük!
Értesítési cím:
Széchy Katalin Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.
Túri Gáborné (sz.: Széchy Éva) Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.Marx Károly Társaság

Nekrológ

Elment Dr. Széchy Éva

 

90. születésnapja után néhány héttel, hirtelen hunyt el Széchy Éva, a Marx Károly Társaság történetének fontos személyisége. Néhai férjével, Széchy András történésszel együtt nagy szerepe volt a hazai marxista tudományosságban és mozgalomban. Ugyanakkor elévülhetetlen érdemeket szereztek az összefogásos, „népfrontos” tevékenységekben.

Széchy Éva a neveléstudományok kandidátusa, az MTA köztestületének tagja volt, szakmájában kiemelkedő, országos szerepet játszott.  Azon kevés marxista tudós egyike volt, akinek tudását és munkásságát a rendszerváltás után is nagyra értékelte a szakmája. Élete végén is jó szellemi állapotban volt. Szerető családja támogatásával békés, boldog életet élt.

Éva – munka mellett – végezte el az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen (ELTE) a középiskolai tanári szakot. Középiskolában tanított, közben az országos Középiskolai és Középiskolai Kollégiumi Nevelési Munkaközösség vezetője lett. 1961-től Magyarországon, majd a Szovjetunióban ösztöndíjas aspiráns tanulmányokat folytatott. Kandidátusi értekezését 1965-ben védte meg a neveléselmélet tárgykörében.  Tudományos pályafutása gyors és nagyívű volt. Az ELTE Bölcsészettudományi Karán a Neveléstudományi és Lélektani Tanszéken oktatott és kutatott 1966-tól sok éven át. A hatvanas évek végétől a Felsőoktatási Nevelési Munkaközösség titkára lett. A Magyar Pedagógiai Társaságban is egyre fontosabb szerepet játszott. Éppen a rendszerváltás után lett Köpeczi Béla baloldali akadémikus elnök mellett a szervezet főtitkára, majd 1994-től Ádám György akadémikus mellett az egyik alelnök. A kilencvenes években meghatározó szerepet játszott az ELTE Pedagógiai Doktori Iskolájának létrehozásában. A 2010-es évek közepéig, 85 éves koráig volt doktoranduszok témavezetője. Már nyugdíjasként a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki Pedagógiai Tanszékén is oktatott.  A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Bizottságán belül az Andragógiai Albizottság tagja volt haláláig.

Tudományos tevékenységében az általános pedagógia szakkérdései és az andragógia (élethosszig tartó tanulás) állt a középpontban. Már korán kötete jelent meg a közösségi nevelésről (1967). Tanulmányokat publikált a Felsőoktatási Szemlében, a Szakképzési Szemlében, a Magyar Pedagógiában, a Pedagógiai Szemlében, később pedig az Új Pedagógiai Szemlében és az Ezredvégben. Többtucat pedagógiai tárgyú kötet társszerzője. Oktató és szervező munkája mellett 72 tudományos publikációja jelent meg. Korszerűségét mutatja, hogy elemezte a globális problémák és az oktatás kapcsolatát is. Többek között szerkesztője és társszerzője az Új felismerések és kihívások az ember formálásáról c. kötetnek. (Gondolat Kiadó, 2005.).

A rendszerváltást követen, a Haladó Erők Fóruma civilszervezeten belül a pedagógus tagozat vezetőjeként a különböző politikai orientáltságú tanáremberek szakmai alapon történő együttműködését szervezte. Sokáig aktív volt a Munkáspártban, majd a Munkáspárt 2006-ban.  A Marx Károly Társaság és a Május Elseje Társaság tagjaként a legaktívabbak közé tartozott a politikai és tudományos vitákon. Mondandója és érvelése nagyon meggyőző volt.

Széchy Évából áradt az emberszeretet. Mindenkivel türelmes, kedves volt. Sok-sok mosolyt kaptunk tőle. Nagy veszteség a halála, de vígasztal bennünket, hogy emberi mércével nagyon hosszú és igen tartalmas, sikeres életet élt, s mindezt bearanyozta harmonikus családi élete.

A Marx Károly Társaság osztozik a család gyászában.

 

Budapest, 2021 szeptember.                         A tagság nevében: Finta Gábor elnök


 
PDF Nyomtatás E-mail
Elhunyt Dr. Tóth Miklós
Írta: szerkesztő   
2021. July 01. Thursday 18:43A gyászoló család szomorú szívvel tudatta, 
hogy hosszas betegség után 86 éves korában elhunyt

DR. TÓTH MIKLÓS
társaságunk örökös tagja, 
aki hosszú éveken át vezette honlapunk szerkesztőbizottságát.

Temetése: 2021. augusztus 26-án 9 órakor lesz az Óbudai temetőben polgári szertartás szerint.
 
PDF Nyomtatás E-mail
Elhunyt Szabó József
Írta: szerkesztő   
2021. June 12. Saturday 14:55


Szomorú szívvel tudatjuk, hogy társaságunk tagja

 SZABÓ JÓZSEF

88 éves korában elhunyt.

Temetése: 2021. július 5-én, hétfőn 11 órakor volt a Budakeszi temetőben.


                    SZABÓ JÓZSEF TEMETÉSE

Idén elveszett május elseje
örökbe hagyta ránk hát:
ünnepeljük egyszer meg érte
az alkotó munka napját.

Mindegy, milyen szél fúj feletted,
mindegy hol jöttél világra…
„Avanti popolo!”
És nem a pápa!

Lehet kasza, lehet parittya,
olasz halász, magyar tenger,
lényeg az ész hatalma:
a munkás, dolgos ember!

Innen nő minden érték,
kultúra, szellem, élet,
összefogásra szólít
a tettre rótt ítélet!

Ő nem volt őrült, …
kis harcosa az építő világnak…
őrizze vörös csillag álmát –
és ne az árnyak!

Szilas Antal
2021. július 5.
 
PDF Nyomtatás E-mail
Aggod Jóska emlékére
Írta: Szebeni András   
2021. March 09. Tuesday 12:33

AGGOD JÓSKA EMLÉKÉRE


2021. március 3-án, 87. életévében eltávozott körünkből Dr. Aggod József, a Május Elseje Társaság egykori elnöke.

 Hosszan tartó betegsége következtében az utóbbi években fizikailag ugyan nem tudott részt venni a

009_a.j._oib.jpg

 Társaság munkájában, de (nemcsak funkcióját, hanem emberi tartását messze jellemezően) tiszteletbeli elnöki minőségben így is sokat tett a munkásmozgalom szellemi minőségének fenntartásában. Bölcsessége, tisztessége és szerénysége nem a nevezett tisztség fontosságában, a „főnöki” tekintély elismertetésében, hanem a közös építőmunka fenntartásában, a dialektikus ellentmondások megértésére irányuló gondolkodásban, a közös fellépés képviseletének előtérbe helyezésében nyilvánult meg.

 Aggod Jóska egyik szellemi vezére volt annak az elképzelésnek, hogy nem forradalmi viszonyok között az osztályharcot nem osztályháborúként kell felfogni és kezelni. Ezért is kapta a nevét az általa is irányított szervezet Münnich Ferenc helyett a munka ünnepéről, melyet nem pusztán a szocializmus és a vörös csillag szeretete, hanem a szociáldemokrata internacionálé is elfogad (sőt időnként a „munka társadalmát” hangoztató mai magyar kurzus is képesnek tűnik magáévá tenni). Sajnálatos, hogy ezt a „legyőzés” helyett „meggyőzés” elméletet nem sikerült minden igyekezete ellenére általánossá tenni a politikai gyakorlatban – és valamennyi pártszerű szerveződés megtartotta az „egyenruha”-magatartást. Fontosabbnak tartotta az ismeretszerzést, a tudás rendszeresítését, megfontolt hasznosítását a jelképeknél vagy az egyénekben meglévő leszámolási vágy érvényesítésénél.

 Jóska filozófiai végzettsége alapos elemzést követelt meg az építőmunka következő lépéseinek meghatározásában. Rendszeres és pontos gondolkodást a közösségi együttműködés feltételeinek formálásában. A Gödöllői Agrártudományi Egyetemen 32 évig oktatott, ami nyitottá tette a környezet ellentmondásai iránt is. Nem egy alaposan felkészült szakember került ki a keze alól. Nem véletlen, hogy a Társaság motorja volt a vízgazdálkodás fejlesztésének, a kiskunsági homokhátság elsivatagosodását megakadályozni tervezett Duna-Tisza Csatorna létesítésének előkészítésében. Közben rendületlenül nyesegette a felesleges túlkapások kissé harciasabb vadhajtásait.

 Mindig hiányozni fog köreinknek az ő szolid, de következetes és emberséges baloldalisága.

  Szebeni András

ügyvezető főtitkár

 
PDF Nyomtatás E-mail
Bogdán László
Írta: Bogdán László   
2020. July 23. Thursday 14:17
Bogdán László: Az én boldogságomhoz mások boldogsága is szükséges
"A saját magam sorsa kevésbé érdekel, mint a cigányságé. Én elvagyok. Van havi 53 ezer forint polgármesteri fizetésem. Évente tartok vagy 200 előadást, hívnak mindenfelé. Az iskolákba ingyen megyek, a cégektől kérek pénzt. Gyerekre nem vágyom. Van nekem egy falunyi. A bevételeimből fizetem például a judo oktatójukat, hogy eljöjjön hozzánk edzést tartani. Van mit ennem, van hol laknom, van aki megöleljen, van akit megöleljek.
Rengeteget olvasok. Érteni akarom a világot. De az elveim nem könyvekből fakadnak. Az atyai szeretetből, meg az anyai szeretetből. Tőlük kaptam az elveimet. Mást nem tudtak adni. Ők adtak nekem képességet, hogy a semmiből valamit tudjak csinálni. Ők adtak nekem tartást, hogy képes legyek a legkilátástalanabb helyzetből is kimászni. Ők tanították meg nekem, hogy nem akkor vagy bátor, ha meg mered inni a fagyállót, hanem akkor, ha van merszed nem meginni!
Egy igazi ember nem futamodik meg, hanem szembenéz a valósággal és megpróbál alakítani rajta. Ezt próbálom átadni a többi cigánynak is. Nekem nem elég a boldogsághoz, hogy a házam kapuján belül minden rendben van. Az én boldogságomhoz mások boldogsága is szükséges. Apám arcát, amikor meghalt, a bal alkaromra tetováltattam. Anyám arca - remélem még nagyon sokára -, majd a jobbomra kerül."
/Részlet M. Kiss Csaba: Boldogságkönyv című kötetéből, amely 2017-ben jelent meg./ 
 
Tartalom
 
Copyright Május Elseje Társaság 2008. | jognyilatkozat
oldaltérkép