majuselseje_fejlec_900x120_02.jpg
Hírek - események | Bemutatjuk | Civil élet | Emlékezzünk | Pódium | Galéria
Főoldal
Bemutatkozunk
Dokumentumok
Fáklya
Kapcsolat
Galéria tartalom
 
Hírek - események
PDF Nyomtatás E-mail
2018. máj. 8-i OIB
Írta: Szebeni András ügyvezető főtitkár   
2018. May 16. Wednesday 11:02

EMLÉKEZTETŐ

a MET Országos Intéző Bizottságának 2018. május 8-i (kibővített) üléséről

 

Jelen voltak:        Szebeni András          ügyvezető főtitkár

                                   dr. Aggod József         tb. elnök

                                   Barabás György

                                   Dezső Ferencné

   Nagy Richárd              titkárok

   Bedő János

            Wagner István tagok

   Arató István  FB elnök

   László Zoltán

   dr. Szabó József meghívottak

    

Levezető elnök:          Szebeni András

Szebeni András levezető elnök megnyitotta az ülést, ismertette a napirendi pontokat, melyeket jelen lévők kiegészítés nélkül elfogadtak. László Zoltán kérésére (mivel korábban el kell mennie) – a legfontosabb kérdéseket módszeresen megbeszélve tárgyaltuk,

 Első napirendi pontként Szebeni András röviden összefoglalta az előző OIB ülés óta történteket. A január 30-i, február 20-i, március 27-i és április 17-i titkársági megbeszéléseken a pillanatnyi teendőket, a tisztújítási feladatokat és az OIB, valamint országos gyűlés előkészületeit beszélték meg, valamint a szakszervezeti kapcsolatokkal összefüggő tárgyalásait a Bányaipari Dolgozók Szakszervezetének elnökével és a Vasas illetékesével (László Zoltán). Jelezte, hogy a novemberi levéltervezetet e-mailben több szervezet részére megküldte, a Marx-évvel kapcsolatos elképzeléseink megvalósítására nem volt mód, miután a szervezők megkeresésünkre nem reagáltak. A Fáklya Klub rendezvényeit minden hónapban (összesen 4 alkalommal) megtartottuk, és kint voltunk a május elsejei rendezvényen. A legfontosabb esemény az volt, hogy a Fővárosi Törvényszék másodfokon elutasította a II. kerületi Önkormányzat követelésének jogosságát, így nincsen tartozásunk a Zsigmond tér bérletével kapcsolatban.

 Második napirendi pontként az országos gyűlések programjának összeállítására került sor. Szebeni András ügyvezető főtitkár szerint a 29. országos gyűlésen meg kell emlékezni az előző országos gyűlés óta elhunyt tagjainkról és szellemi társainkról. Meg kell választani a gyűlés tisztségviselőit, el kell fogadni az ügyvezető főtitkár tartalmi és gazdasági beszámolóját, a 2017. évi mérleget és a 2018. évi költségvetést, a közhasznúsági összefoglalót és a Felügyelő Bizottság jelentését. El kell végezni a tisztújítást, és lehetőséget kell teremteni egyéb kérdések megbeszélésére. A 30. gyűlésen pedig a további működés feltételeiről is meg kell emlékezni, a korábbi tevékenységünk összefoglalása mellett.

Napirendi javaslatként új téma nem merült fel, jelen lévők a közreműködők személyére és néhány részletkérdés megbeszélésére tettek javaslatot.

Ezek alapján a 29. ülés levezető elnökének Bedő Jánost, a jubileumira Szebeni Andrást jelöltük, az előbbin Szebeni András lenne a fő előterjesztő, az utóbbin dr. Aggod József.  Mindkét ülés jegyzőkönyvvezetője Dezső Ferencné, jegyzőkönyv hitelesítője László Zoltán és dr. Szabó József lenne. A 29. gyűlésen választás is lesz, erre szavazatszámlálónak Nagy Richárdot kértük fel. A javasoltak személyét egyhangúlag elfogadták.

 Dr. Aggod József szóba hozta, hogy a Marx születésének 200. évfordulójára rendezendő konferencián előadás tartására kérték fel, mellyel kapcsolatban kiosztott egy gondolatsort, de a rendezvény pontos megtartásának módja még időegyeztetések következtében bizonytalan, így csak néhány hír megbeszélésére vállalkozhattunk. Másik témaként kérte, hogy a 30. gyűlésen Szebeni András is ismertesse a képesség szerinti alapjövedelemmel és munkásmozgalmi fejlődéssel kapcsolatos gondolatait. Ezen túlmenően szükségesnek tartotta új örökös tagok avatását, megemlítve dr. Harsányi Iván posztumusz emléklappal történő elfogadását, a szükséges emléklap-program átvételét. Ugyanakkor szóba hozta, hogy a működési költségek összehozására nagyobb támogatást kellene biztosítani az ügyvezető főtitkár számára, aki sokszor egyedül oldja meg a számlakifizetéseket.

 Jelen lévők ezért 30 000 Ft adományt adtak össze a legutóbbi Fáklya-szám megjelentetéséhez.

 Harmadik napirendi pontként Szebeni András jelezte, hogy a májusi Fáklya meghívó-szerűen tartalmazza a 30. Országos Gyűlés ismertetését, melyet néhány szakszervezeti vezető részére már május elsején át is adott. Kérte a megjelenteket, hogy adjanak javaslatokat a meghívandó pártokra, szakszervezetekre és társ civil szervezetekre, és aki tud segíteni az újság meghívóként történő eljuttatására, tegye meg. A pártok közül meghívandónak javasolták az MSZP-t, DK-t, Párbeszédet, a két munkáspártot, az Európai Baloldalt, a Népi Frontot. Ki-ki elvitt több példányt a Fáklyából, mások tájékoztatása céljából.

 A negyedik napirendi ponttal kapcsolatban Szebeni András közreadta az elkészült beszámolókat, melyek megismerése után külön észrevétel nem volt.

 Az Ötödik napirendi pontra vonatkozóan Wagner István jelölő biztos bemutatta a titkárokra és OIB-összeállításra vonatkozó elképzeléseit. Szebeni András kérte, hogy csak azok az újonnan javasolt személyek szerepeljenek előterjesztésében, akikhez a hozzájárulást meg kell szerezni. Így a titkárok közé László Zoltán, az új OIB tagok közé dr. Tóth Miklós (mint új funkcióba kerülő), Moravcsik Attila, Semegi Richárd és Szögi József kerüljön. Jelen lévők a javaslatokat elfogadták. Az Országos Intéző Bizottságból Bakos Antalné, Donkó Jolán és Kovács Máté kerülne ki, valamint az elhunyt Magyari Iván.

 A hatodik napirendi pontban a már említetten kívül további javaslat nem volt.

 
PDF Nyomtatás E-mail
Emlékeztető a 2018. április 17-i titkársági ülésről
Írta: Szebeni András ügyvezető főtitkár   
2018. May 02. Wednesday 09:27

EMLÉKEZTETŐ

a Május Elseje Társaság titkárainak 2018. április 17-i kibővített üléséről

 

Jelen voltak:   Szebeni András          ügyvezető főtitkár

                        Barabás György

   Dezső Ferencné         titkárok

   Wagner István            OIB tag (jelölő bizottsági megbízott)

   Arató István                FEB elnök

  dr. Szabó József

  László Zoltán  meghívottak

Andrási László és dr. Aggod József elfoglaltsága miatt előzetesen telefonon bejelentette távolmaradását.

Szebeni András ügyvezető főtitkár bevezetésül emlékeztetett arra, hogy a március 27-én megbeszéltek szerint az országos gyűléseket (a 29. rendes éves és a 30. rendkívüli) május 26-án, szombaton rendezik meg, ezek az időpontok a május elsejére megjelenő Fáklyában  kihirdetésre kerülnek. Ezután megkezdték a meghívóban rögzített témák tárgyalását.

Szebeni András elsőként a tisztújítási kérdések tisztázását javasolta, amit a jelen lévők megszavaztak. Így Wagner István számolt be előzetes tárgyalásairól, mely szerint nem minden cserélendő OIB és FB-tag pótlására talált megfelelő személyt.

Hosszabb egyeztetés után ügyvezető főtitkár azt javasolta, hogy – miután 2018-ban az adott politikai körülmények között Alapszabályt módosítani nem célszerű – az idősebb tagok törlésére ne tegyünk javaslatot. Maradna OIB tag Bedő János, Benkocs István, Pöttendi János, Szabó Dániel és Wagner István. További tagok lennének az előkészítői ajánlás szerint dr. Tóth Miklós, akit a titkárok között László Zoltán váltana, valamint Semegi Richárd, dr. Szabó József és Szögi József. A Felügyelő Bizottság összetétele nem változna. A 29. országos gyűlésre csak az utóbbi öt nevet kell előterjeszteni. Ezzel  a kibővített titkársági megbeszélés résztvevői egyetértettek. 

Ezután Szebeni András ismertette és közreadta az új Fáklya számhoz összegyűjtött írásokat (dr. Aggod József a 30. évfordulóról és dr. Harsányi Ivánról, Szabó Dániel Hódmezővásárhelyről, dr. Farkas Péter Marx aktualitásáról készített cikket), továbbá saját fogalmazványait a vidék tájékoztatásáról és az „Európa megszállására” alakuló tervekről. n Wagner István is ígért egy gondolatsort a migráció taktikai hátteréről. Az előkészületek megfelelőnek tűnnek. A bemutatott anyagokat a titkárság (úgy is, mint szerkesztőség) jónak tartotta. Az újságot – egyben, mint országos gyűlési meghívót – szeretnénk terjeszteni május elsején a szakszervezetek, társ civil szervezetek és baloldali pártok felé is.

Ezt követően Szebeni András bemutatta az OIB-vel megtárgyalandó éves tevékenységi és gazdasági beszámolók anyagait, melyeket a 29. országos gyűlés elé kell terjeszteni. Ezekről részletes vita nem volt. Az ügyvezető főtitkár jelezte továbbá, hogy egyes szakszervezeteknek már sikerült a kapcsolatépítő e-mail-t elküldeni.

A 30. (jubileumi) országos gyűlés meghívottainak körére nem sikerült javaslatokat összegyűjteni – ki-ki ismerősei körében terjessze elképzeléseit.

 
PDF Nyomtatás E-mail
Programokról tájékoztató
Írta: szerkesztő   
2011. February 20. Sunday 00:00

A MEASZ megemlékezéssel egybekötött koszorúzást tart
Budapest felszabadulásának évfordulóján
2019. február 13-án 15 órakor
a XIII. ker. Vízafogó emlékműnél, a Dunaparton.
****************************************************************************************

M E G H Í V Ó

 

A Marx Károly Társaság Fóruma és a Május Elseje Társaság

Fáklya Klubja szervezésében

 

Alicia Elvira Corredera Morales

nagykövet asszony előadása

 

A kubai forradalom győzelmének 60. évfordulója és a jelenlegi társadalmi-gazdasági helyzet

 

2019. február 15-én, pénteken 16 órakor

 

A Bp. VIII. ker., Magdolna u. 5 alatt

**********************************************************************

Dr. Kemény Csaba temetése: 2019. március 1-én 11 óra 15 perckor lesz
a Farkasréti temető főbejáratánál lévő Makovecz ravatalozóból.
*******************************************************************************

Bővebben...
 
PDF Nyomtatás E-mail
Olvastad?
Írta: szerkesztő   
2010. February 25. Thursday 08:11

Népszava, 2019. febr. 20.

Hegyi Gyula: Eszmék nélkül nem megy

168 óra, 2019. febr. 14.

Ürge-Vorsatz Diána: Már a katasztrófában élünk
Balázs Péter: Zsákmány híján jön majd az aranyásó-szindróma

168 óra, 2019. febr. 7.

Misetics Bálintot nagyon megviseli a másik ember didergése

168 óra, 2019. jan. 17.

Ezt a három zsidó gereket is vigyétek

Népszava, 2019. jan. 10.

Balázs Péter: Kormnyzás a kolostorból

168 óra, 2019. jan. 10.
Eörsi László: Hánykolódás a torzító emlékezetpolitika tengerén

Élet és Irodalom, 2018. nov. 30.

Klaniczay Gábor: Mit veszít Magyarország (CEU) 
 
Tartalom
 
Copyright Május Elseje Társaság 2008. | jognyilatkozat
oldaltérkép