Közlemény a 27. országos gyűlésről
Írta: Dr. Aggod József   
2016. June 09. Thursday 07:18
    KÖZLEMÉNY
a  Május Elseje Társaság 27. tisztújító országos gyűléséről
2016. május 28.

Jelen voltak Budapestről és két megyéből 19-en, küldöttek és Örökös Tagok szavazati joggal.

Az országos gyűlést Dr. Aggod József elnök nyitotta meg.
Javaslatára egy perces néma felállással emlékeztünk társaságunk előző országos gyűlésünk óta elhunyt alapító, illetve Örökös Tagjaira: Dr. Bárdos József, Bőhm János, Fülep Endre, Dr. Halász György, Dr. Harangi László, Magyar István, Dr. Morva Tamás, Dr. Orbán Péter, Stevlik Béla, Szurcsik István.

Dr. Széchy Éva az Örökös Tagok Tanácsadó Testülete tiszteletbelei elnökének váratlan megbetegedése miatt Dr. Aggod Józseftől vették át az oklevelet társaságunk új Örökös Tagjai: Vetró Kőműves Rozália, Csóka Károly. Az Alapszabálytól való kivételes eltéréssel, közfelkiáltással posztumusz örökös taggá nyilvánítottuk Dr. Halász Györgyöt.

Az országos gyűlés levezető elnökének Bedő Jánost, alapító tagot választottuk.
Napirenden szerepelt:
Dr. Aggod József elnök beszámolót tartott az előző tisztújítás (2013. május 24.) óta végzett munkáról. 2013. június 22-én ünnepi országos gyűlésen emlékeztünk társaságunk 25. születésnapjára. Elköltöztünk a Zsigmond térről. 2014. május 24-én, illetve 2015. május 16-án országos gyűlést tartottunk. Rendszeresen tartottunk Országos Intéző Bizottság-i üléseket. Ezekről közleményeket adtunk ki. A heti megbeszélésekről emlékeztetőket készítettünk. Ezeket honlapunkon ismertettük meg társaságunk tagjaival. A 2016. május 13-i OIB ülésen megvitattuk a társaság fenntartó- eltartó képességének, akaratának kérdését. Nagy többséggel a társaság munkájának folytatására szavaztunk. (Szögyi József az országos gyűlésen nyomatékosan hangsúlyozta: folytatnunk kell!)
Dr. Aggod József – hangsúlyozva, hogy a társaságon belül mindenki szabadon képviseli álláspontját, nézeteinket nem erőltetjük egymásra – utalt saját politikai-filozófiai felfogására. Ennek alapja: a társadalom ellentmondások története. Ennek szellemében érintett néhány közéleti, politikai témát. Felidézte pl. Tőkei Ferenc fejtegetését arról, hogy történelmi értelemben a kapitalizmus korát éljük. Ugyanakkor idézte Felcsuti Péter egy mondatát a 168 óra 20. számából: „Hasonlóan 1929-hez a nyugati kapitalista modell, mint társadalmi formáció került krízisbe.” Napjainkban az ellentmondások sokféle értelemben terebélyesedő világát éljük. Szerinte ez a világméretű társadalmi-politikai ellentmondások fejlődésének természetes fejleménye. Utalt arra, hogy Lenin szerint az osztálytársadalmak után következő világ milliószorosan differenciáltabb lesz minden korábbinál.
Tudván, hogy társaságunkban – mint annyi más aktuális kérdésben – eltérő megközelítések vannak – személyes véleménye szerint az Európai Uniót nem megszüntetni, hanem demokratizálni kell. Emlékeztetett arra, hogy 2004. május elsejére, - Dr. Tóth Miklóssal együtt - a Fáklya különszámát készítették hazánk EU csatlakozásához időzítve. Akkori cikkének alapgondolata: az állampolgárok Európájáért. Sajnos nagyon kevés történt azért, hogy a Unió lakosai európai állampolgároknak érezzék magukat. Az állatoknak, a raboknak már vannak európai jogaik, de a szegény embereknek nincsenek. Elutasítja, hogy a globális versenyképesség csak a többség lesüllyedésével, megalázásával biztosítható.

Szebeni András főtitkár, gazdasági felelős írásban elkészítette beszámolóit a Május Elseje Társaság 2015. évi pénzügyi tervének teljesítéséről, a 2016. évi költségvetési tervről. (A tervezeteket előzetesen megküldtük a társaság minden internettel rendelkező tagjának, illetve levélben az internettel nem rendelkező küldötteknek.) Külön kiemelte: létfontosságú a társaság számára a tagdíjfizetési készség javítása. A tervezeteket az országos gyűlés rövid vita után elfogadta.

Csizmazia Pál, a Felügyelő Bizottság elnöke írásban előzetesen kiosztotta a FB jelentését. Ezt az országos gyűlés egyhangúlag elfogadta.

Dr. Tóth Miklós főszerkesztő tartott tájékoztatót a Fáklya kiadásáról, illetve a honlap szerkesztéséről. Nehéz pénzügyi és nyomdai feltételek között május elsejére megjelent a Fáklya 102. száma. Hangsúlyozta: a jövőben elsősorban a Fáklyában jelzett „Miklós híradó” rendkívül gazdag dokumentációs anyagának rendezésével kíván foglalkozni. Javasolta, hogy a Fáklya szerkesztésével Bedő Jánost bízzuk meg. (A konkrét megbízatásokról a MET titkárság dönt majd.) Dr. Aggod Józsefné a honlap tevékenységéhez, mint szerkesztő szólt hozzá. Honlapunkon 8 év alatt 1150 anyag jelent meg. Az országos gyűlés anyagai, illetve más társasági megtekintést vonzanak. Nagyobb érdeklődést érdemelne (az olvasás és az írás tekintetében is) a honlap. Többen (pl. Bedő János, Dr. Szabó József) kiemelték Aggodné Jutka tájékoztató tevékenységének értékét.

Szebeni András tájékoztatót tartott a Május Elseje Társaság új, módosított Alapszabályának törvényszéki véleményezéseiről. Kiemelt néhány konkrét észrevételt. Az országos gyűlés elismerését fejezte ki Szebeni Andrásnak ezért a bonyolult, sok fáradozást igénylő munkáért. Fenntartjuk a korábbi döntést: az utólagos tájékoztatást feltételező meghatalmazást a szükséges változtatások megtételére.

Dr. Aggod József megköszönve a tagság bizalmát, a társaság tisztségviselői és az Országos Intéző Bizottság tagjai nevében lemondott.

Wagner István a jelölőbizottság elnöke előterjesztette a jelölőbizottság javaslatát az új tisztségviselőkre. A listához plusz egy főt javasolt az egyik küldött. Az országos gyűlés elfogadta, hogy a választás titkos szavazással, többes jelöléssel történjen.

A titkos szavazással az alábbiak kerültek megválasztásra:
Ügyvezető főtitkár:                     Szebeni András  (Budapest)

Titkárok:                                      Andrási László (Bátonyterenye)
                                                    Barabás György (Budapest)
                                                    Dezső Ferencné (Budapest)
                                                    Nagy Richárd (Budapest)
                                                    Dr. Tóth Miklós (Budapest)

Felügyelő bizottság elnök:         Arató István (Budapest)
                              tagjai:           Berki László (Bátonyterenye)
                                                   Réti Józsefné (Budapest)    

Országos Intéző Bizottság tagok: Bakos Antalné (Bátonyterenye)
                                                    Bedő János (Budapest)
                                                    Benkocs István (Bátonyterenye)
                                                    Donkó Jolán (Szolnok)
                                                    Kovács Máté (Polgár)
                                                    Magyari Iván (Budapest)
                                                    Pöttendi János (Szigetvár)
                                                    Szabó Dániel (Hódmezővásárhely)
                                                    Wagner István (Budapest)

Tiszteletbeli elnök:                      Dr. Aggod József (Budapest)

Egyebek napirendi pont keretében szóba kerültek a következő években társaságunk tevékenységet valószínűleg befolyásoló évfordulós események. Dr. Szabó József felvetette az októberi forradalom 100. évfordulójának fontosságát. Úgy gondoljuk, hogy erről jövőre ünnepélyes baráti beszélgetésen emlékezünk meg. Pöttendi János kiemelte: az alkalmat próbáljuk meg felhasználni a pártokhoz tartozók és a pártokhoz nem tartozók minél szélesebb körének közelebb hozására.
Társaságunk fontos eseménye volt, hogy az országos gyűlésen megjelent és felszólalt Szikra Sándor alapító és örökös tag, az ő 100. születésnapját is jövőre ünnepeljük.